English | Francais

Search


שנת תשס"ט | שבת פרשת צו

שו"ת במראה הבזק: זמן "תענית בכורות" למי שטס לארץ-ישראל.קליפורניה, ארה"ב                          California, USA

ניסן, ה'תשנ"ז

זמן "תענית בכורות" למי שטס לארץ-ישראל.

 

שאלה

אדם היוצא מסן פרנציסקו ביום א' בבוקר, בתאריך יג בניסן, הוא אמור לנחות בישראל ביום ב' בשעות הצהרים, בערב פסח, יד בניסן. מתי עליו להתחיל את הצום ומתי הצום מסתיים לגביו, בהנחה שלא יוכל להשתתף בסעודת "סיום" תוך כדי הטיסה?

 

תשובה

הצום חל על האדם בעלות השחר של יום י"ד בניסן בכל מקום בעולם1 שבו הוא נמצא. אם יבוא ממזרח למערב, יארכו לו שעות היום, ואם יבוא ממערב למזרח, יתקצרו לו שעות היום, ועל כן צריך לברר עם קברניט האוירון את מסלול הטיסה – באיזה איזור יהיה המטוס בסוף הלילה ולבדוק אז בלוח-הזמנים של אותו המקום את השעה המדויקת של עלות השחר, ואז יתחיל עבורו הצום.

במקרה זה, כאשר הטיסה היא לארץ-ישראל, הרי יש בה גם שמחה של מצוה הפוטרת את האדם מצום זה של תענית בכורות, וחלות שמחה היא ברגע שהוא נוחת בארץ. לכן יוכל לאכול במטוס כל עוד לא עלה השחר של יום שני, י"ד בניסן, יצום בשארית הטיסה ויוכל לאכול עם הגעתו ארצה ביום שני בשעות הצהריים2.

 

________________________________________________

 

1 רבי עובדיה ספורנו (ויקרא כג, ג ד"ה שבת הוא לה'). שו"ת "שואל ומשיב" (כרך ד חלק שני, תשובה קכד).

2 סברת הרב נחום אליעזר רבינוביץ.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

ולע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' כסלו תשס"ט

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.