English | Francais

Search


> > חוקי הכנסת בפסיקת ארץ חמדה-גזית

חוקי הכנסת בפסיקת ארץ חמדה-גזית

חוקי הכנסת בפסיקת ארץ חמדה

חוקי הכנסת שאוזכרו בפסיקות ארץ חמדה-גזית המפורסמות באתר

חוק עבודת נשים / 0306, 71070, 72111, 72034, 73122,

חוקי המגן / 68033, 73076, 72125

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש / 72125

חוק שכר מינימום / 74003

חוק הגנת השכר / 0306, 70024, 74003

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות / 0306, 69048, 70024

חוק פיצויי פיטורין / 72007

 

חוק המקרקעין / 68010, 70012, 73046, 73046 בר"ע, 73075, 73078,

חוק מיסוי מקרקעין / 69018

חוק המתווכים / 69062, 70003, 72059, 72061, 73131, 74021

 

חוק זכויות יוצרים / 2607, 71036

חוק החוזים / 2607, 72006, 72060,

חוק המשכון / 73109

חוק השכירות והשאלה / 72054, 74091,

חוק דיני ממונות / 74091

חוק החינוך המיוחד / 73076

חוק הגנת הצרכן / 74004,

חוק עשיית עושר ולא במשפט / 74052

חוק החוזים האחידים / 1308, 73064

תקנות התעבורה / 71004

חוק לשון הרע / 69020

חוק המתנה / 68010,

חוק הירושה / 68010,

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב) / 69029

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.