English | Francais

Search


> > > רשות הרבים - הרב יובל שרלו - הוצאת ישיבת פתח-תקווה תשס"ב (269 עמ')

רשות הרבים - הרב יובל שרלו - הוצאת ישיבת פתח-תקווה תשס"ב (269 עמ')


הספר שלפנינו מכיל מקבץ תשובות שניתנו על ידי הרב שרלו דרך האינטרנט. מתוך אלפי תשובות! עליהם ענה הרב, נבחרו תשובות בולטות שיש להם משמעות רחבה או שיש בהם עניין מיוחד ונקלטו להדפסה כספר.
לשון התשובות קולחת וסיגנונן בהיר, הן מסודרות בצורה שיטתית ומחולקות לחלקים בהתאם לצורך. ע"פ דברי העורכים נכתבו תשובות אלה, לעיתים, במהירות רבה והדבר מעורר התפעלות.
ניתן ללמוד על דרכו של הרב שרלו ועל גישתו לפתרון בעיות שבדרך כלל אין בהם משנה כתובה וסדורה. הקו המנחה הוא שילוב התורה יחד עם החיים מתוך הרמוניה ולא מתוך ניגוד.
נציין כמה מהנושאים הנידונים: התייחסות לרע בעולם (21). קמיעות (54). הרב דורש עבודה עצמית ללא ההתמצות על כוחות נסתרים. יחס לחברה מעורבת (69). הרב מנסה להתמודד עם נורמות חברתיות מקובלות בלא לשלול אותם בצורה מוחלטת. הדרכות למשתדכים (106) – ישנם הפונים בשאלות של הדרכה ביחס לבעיות בשידוכים, נושא כאוב בתקופתנו, ואף להם מוקדש חלק בספר. התייחסות לדעותיו של פרופ' ליבוביץ' (142) – ניתוח מעניין על דעותיו והשלילה שבהם, תוך כדי קביעה שאין להטיל איסור על לימוד ספריו. הרב עונה גם על שאלות שנראות משונות קצת ברצינות רבה כמו איך ההרגשה להיות רב (263) ואולי לא היה כדאי לצרף שאלות מסוג זה לספר. אפשר לסכם שאעפ"י שניתן להתווכח לא פעם עם דעותיו של הרב שרלו במיוחד לאור העובדה שהדברים נכתבים כ"הלכה למשה מסיני" – ללא מקורות. אך הקורא ייהנה מהספר וימצא לפניו חומר מעניין וקריא היטב על מגוון נושאים.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.