English | Francais

Search


> > > המדינה היהודית, הרב יעקב משה ברגמן ירושלים תשס"ג (160 עמ')

המדינה היהודית, הרב יעקב משה ברגמן ירושלים תשס"ג (160 עמ')


דרכה של הציונות הדתית מבוססת על מקורות בתנ"ך ובגמרא. הראשונים שהתחילו את התנועה היו מגדולי התורה שבדורם. אך אעפי"כ נדמה, לעתים, שהצדק מבחינה תורנית אמיתית נמצא במחנה החרדי. במיוחד מורגשת בעיה זו בחו"ל שם חסרים רבנים ציונים שיובילו בגאון את הקהילות הציוניות דתיות. הרב משה ברגמן, הנמנה בשנה זו בין לומדי כולל "ארץ חמדה", חש על בשרו את המצוקה הזו בהיותו שליח בקהילת בני עקיבא בברזיל. הוא אסף את כל השאלות שנשאל בתחום הזה וסידר חוברת שעונה בצורה מסודרת על השאלות הללו. החוברת כתובה בצורה ברורה ומשכנעת ויכולה לסייע במיוחד לצעירים מתלבטים בדרכם.
בפרק ו המחבר דן בשאלה מדוע הגאולה באה דוקא ע"י אנשים חילוניים. הוא מגדיר את הפרק כמיותר, מכיון שזו המציאות, אך מעניין לברר מהי הסיבה לתופעה המשונה הזו. הוא גם פותח בהקדמה שדרכו של הרב קוק מבוססת על "הלכה" דהיינו מקורות מבוססים. לשאלה זו הוא מביא תשע תשובות. ביניהם הסבר שדוקא הריחוק ממצוות מביא את הצורך בגאולה מכיון שהמצב הוא קשה (הרב וולדינברג) או שהגלות אינה עונש לחילוניים מכיון שתגרום להם לאבד לגמרי ורק השיבה לארץ שבעקבותיה תבוא תשובה היא הדרך היחידה לעזור להם (החפץ חיים) או שזו דרך נסתרת להביא את הגאולה ואז ישנם פחות קיטרוגים (אם הבנים שמחה) ועוד.
לסיכום, זו חוברת מועילה וחשובה לביסוס הדרך הרעיונית בה אנו צועדים.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.