English | Francais

Search


> > > תמיהה ומבוכה, הרב אברהם צבי הלוי רבינוביץ הוצאת ראובן מס ירושלים, תשס"ב (114 עמ')

תמיהה ומבוכה, הרב אברהם צבי הלוי רבינוביץ הוצאת ראובן מס ירושלים, תשס"ב (114 עמ')


מאז תקומתה של מדינת ישראל החל המיסיון הנוצרי בפעילות בקנה מידה רחב לנסות ולהשפיע על יהודים רבים ככל האפשר להמיר את דתם. היקף הפעילות והכספים המוזרמים לצורך פעילות זו עולה בכמה דרגות מהמקובל בתקופה שלפני הקמת המדינה. תופעה זו עוררה את תשומת ליבו של הרב רבינוביץ זצ"ל שהיה ת"ח ששימש ברבנות וכן היה אדם בעל השכלה אקדמית רחבה. הוא פרסם בשנת תשמ"ה ספר בנושא זה באנגלית ולאחרונה תרגמו בני משפחתו את הספר וזהו הספר שלפנינו.
הספר מחולק לשניים. החלק הראשון והעיקרי עוסק בתופעת המיסיון במדינת ישראל. הוא מצביע על כך שמדינת ישראל כמדינה יהודית מהוה סתירה לדרך הנוצרית ומוכיח מתוך כתביהם של מנהיגים נוצרים שהם מחויבים לשנות את דרכה של המדינה ולנצר את תושביה. והוא קורא למוסדות השלטוניים להיערך כנגד הסכנה הזו ולמצוא דרכים חוקיות ומשפטיות לבלום את היכולת של המיסיון לפעול במדינה. בחלקו השני של הספר הנקרא "להיות יהודי" יש ניסיון לתאר באופן כללי מהי היהדות ובמה שונה אדם היהודי מאדם שאינו יהודי. בין הדברים היפים בחלק זה ניתן זה לציין את המשפט הבא "המסר המרכזי של התנ"ך הוא שלעולם...אין לנתק את הקשר בין האדם ובין בוראו... לעולם לא תיסגר הדלת בפני מי שמבקש בכנות ובלב שלם את קרבתו" (90). אף שספר זה פורסם במקורו לפני קרוב לכ' שנים לא נס ליתר והוא אקטואלי וחשוב אף בימים אלו.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.