English | Francais

Search


> > > משכן שלום, הרב שלום מרדכי הלוי סגל מכון זיכרון אהרן ירושלים, תשס"ב (תש"ח עמ')

משכן שלום, הרב שלום מרדכי הלוי סגל מכון זיכרון אהרן ירושלים, תשס"ב (תש"ח עמ')


בין הנושאים הרבים שנמצאים בשו"ע חושן משפט, בולטים הלכות נזקי שכנים בהיותם מהמצויים ביותר. כמעט אין אדם שלא נתקל בשאלות ובעיות שנוגעות להלכות אלו. מסיבה זו הוקדשו בתקופה האחרונה מספר רב של חיבורים לנושא זה. אחד הגורמים המרכזיים בפסיקת ההלכה בהלכות נזקי שכנים הוא הנוהג המקובל, ובימינו מקובל לראות בחוקי המדינה ופסיקות בתי המשפט מקור לבירור ההסכמה הציבורית המקובלת. על כן אף טרחו חלק ממחברי הספרים התורניים והדפיסו את החוקים של המדינה כתוספת לספרם. הספר שלפנינו הוא מצד אחד הספר המקיף ביותר בתחום זה. הוא עוסק ומלבן בהרחבה רבה בסוגיות הגמרא ובדברי ראשונים, אחרונים ושו"ת. מצד שני הוא פחות מעשי ותכליתי, וכתוספת לספר הוא מדפיס קונטרס חשוב של רבי עקיבא איגר.
נביא דוגמא מהספר: הוא מביא את דברי הפוסקים המתירים לאדם להשכיר בית לאחר שידור במקומו וכן למוכרו לאחר אפילו שבני ביתו של השני מרובים יותר ואין השותפים בחצר יכולים לעכב אותו (סימן י סעיף ז). ובהערה הביא שיש שאוסרים להשכיר או למכור במקרה כזה ודחה דבריהם מתוך דברי ראשונים שהתירו זאת. הוא הסתפק האם מותר לאדם להפוך מחסן בביתו למקום מגורים, דעתו נוטה שמותר להשתמש בו לצורך בני ביתו אך לא להשכיר לאחרים ומציין שלפי חוקי המדינה אסור להשתמש גם לצורך בני ביתו, ועל כך הוא מוסיף: "וכמדומה שאין בזה מנהג ברור".
בהזדמנות זו ראוי לשבח את מכון "זיכרון אהרן" וכן את שאר המכונים של מוסדות קרלין סטולין שמוציאים ספרים נאים ואיכותיים במיוחד בענייני חו"מ ואה"ע.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.