English | Francais

Search


> > > עקדת יצחק לזרעו ספר זכרון ליצחק הירשברג ז"ל (436 עמ' + פרקי זיכרון) בעריכת ישראל רוזנסון ובנימין לאו

עקדת יצחק לזרעו ספר זכרון ליצחק הירשברג ז"ל (436 עמ' + פרקי זיכרון) בעריכת ישראל רוזנסון ובנימין לאו


בראש השנה נזכרים אנו ומזכירים לריבונו של עולם בתפילתנו את המעשה רב ההוד והפלא של עקידת יצחק. סיפור זה של העקידה בו מתבקש אברהם להעלות כעולה את בנו יחידו שנולד לו בימי זקנותו עורר בכל הדורות תשומת לב מרובה. חכמינו ז"ל ראו באותה מסירות נפש שהתגלתה בדרכו של אברהם לפיד אש המאיר את הדרך לעם ישראל לאורכה של ההיסטוריה, להיות מוכנים ועומדים למסור את נפשם למען הקב"ה ולמען ישראל. גם דורנו דור של מוסרי נפש הוא, ובין אלו נמנה יצחק הירשברג הי"ד שנפל בגיל י"ט במלחמת שלום הגליל.
משפחתו של יצחק הי"ד החליטה לכנס ספר שיתן זויות רבות ומגוונות מרבנים, אנשי אקדמיה דתיים וחילוניים סביב הבנת ניסיון העקידה: משמעותו, לקחיו, היבטים של העקידה באמנות וכן דיונים על אלו שחסרו בעקידה - שרה וישמעאל.
התוצאה היא מעניינת אם כי ישנם מאמרים שלא ינעמו לאמונים על הלימוד המסורתי.
נביא כמה מנושאי המאמרים: הרב לאו והרב אליהו גרוסברג עוסקים במדרשי חז"ל סביב העקידה. הרב שביב מרחיב סביב הרעיון שהמסר של העקידה הוא בחשיבות של המוסר ובקשר ההדוק בין מוסר לעבודת ה'. גם הרב אריאל מטפל ביחס בין המוסר לעקידה וקובע "המוסר והאמונה בה' הם אחד" לדעתו המסר של העקידה הוא שהחיים הם בעלי משמעות רק כאשר הם מכוונים על ידי הערכים הנכונים.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.