English | Francais

Search


> > > בית הועד קובץ מאמרים בסוגיות הספר התורני בעריכת יואל קטן ואליהו סולובייצ'יק, ירושלים תשס"ג (272 עמ')

בית הועד קובץ מאמרים בסוגיות הספר התורני בעריכת יואל קטן ואליהו סולובייצ'יק, ירושלים תשס"ג (272 עמ')


בעקבות התרבותם של לומדי תורה והוגיה וכן התפתחותם של המכונים להוצאת ספרים וכתבי יד, עלתה גם ההתעניינות והדרישה לבירור של סוגיות הנוגעות לשאלות של עריכה והדפסה של ספרים ובמיוחד על הוצאתם של קדמונים.
עורכי הספר שלפנינו עוסקים בהדפסה ובהוצאה לאור של ספרי קדמונים וחשו על בשרם את הצורך בבירור זה. כמו כן הם הרגישו שנושא זה נוגע לרבים, על כן הם יזמו כינוס מרכזי שבו הירצו מומחים בתחום זה. ואכן הגיעו מאות רבות לכינוס זה וכן לכינוס אחר שהיה בעקבותיו.
אחד החידושים הגדולים שנעשה על ידי העורכים הוא חידוד ההכרה שגם לעולם הישיבות יש צורך להיעזר באנשי אקדמיה שחקרו וביררו בעמל של שנים רבות סוגיות הנוגעות לכתבי יד ולתחומים היסטוריים נוספים. היכולת לקבל את העזרה כשהיא נחוצה מתוך הפרדה של תחומים בין אמונה ותורה לבירור נכון של ההיסטוריה ומציאות יכולה לתרום ולהעשיר את עולם הישיבות ויש לברך על כך.
בין המאמרים בקובץ יש מאמרים על סוגיות של תיקוני נוסח עפ"י כתבי יד מהרב פרופסור ש"ז הבלין, הרב יצחק ישעיהו וויס. מאמר על תולדות הנוסח של פירוש המשנה לרמב"ם מהר"י שילת. כללי כתיבה ועריכה מהרב יואל קטן סקירה על פרוייקטים כמו הלכה ברורה ובירור הלכה מהרב אריה שטרן ושרי האלף מהרב מרדכי הניג.
בסוף הספר הרהורים על "מהפכת הספר התורני" מהרב אליהו סולובצ'יק שעיקרם הוא הצדקת הדרך שמאפשרת הדפסתם של כתבי היד הגנוזים על מנת ללבן את הסוגיות ולהעמיק יותר בלימוד תורה.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.