English | Francais

Search


> > > משפט צדק חלקים ב-ג, הרב אילן אש, ירושלים תשס"ב (חלק ב' 352 עמ', חלק ג' 403 עמ')

משפט צדק חלקים ב-ג, הרב אילן אש, ירושלים תשס"ב (חלק ב' 352 עמ', חלק ג' 403 עמ')


כבר הזכרנו כמה פעמים שאחד הנושאים המרכזיים הנידונים בבתי דין לממונות ונדרשת בהם הכרעה הלכה למעשה הוא ההלכות הנוגעות ליחסי שכנים ולשותפויות בכלל. כל אדם שדר בבית משותף בודאי נתקל בעצמו גם כן בשאלות ובויכוחים בנושאים שונים ולא פעם קשה מאוד להכריע בהם. בעקבות עובדה זו פורחת ספרות תורנית רחבה סביב ההלכות הנוגעות ליחסי שכנים וספר זה מצטרף לספרים אחרים שיצאו לאחרונה בנושאים אלה.
אחת השאלות המרכזיות, בפסיקת ההלכה בהלכות שכנים, היא השאלה מהו היחס שבין החוק לבין ההלכה. מכיוון שההלכה מכירה במנהג ושותפות שנעשית על דעת המנהג, המנהג הוא זה שמכריע בספקות שמתעוררים בשותפות כזו. הרי שיתכן והחוק בארץ מחייב כמנהג שעל דעתו משתתפים.
בספר זה הובאה מחלוקת בעניין, ויש לציין בצער שהדעות השונות מובאות ללא ציון שמותיהם של תלמידי החכמים שאמרו אותם.
המחבר עשה מאמץ גדול לברר את ההלכה וכן בחילוקים שונים במציאות שעל פיהם משתנה הפסק ההלכתי.
נביא דוגמא מעניינת שנוגעת לשינוי במציאות. השו"ע ורמ"א נחלקו מי מחויב לתקן נזק בתקרה לתחתון שהיא גם ריצפה לעליון. השו"ע כותב שהתחתון מחויב, מפני שהעליון מתקן את נזקי הגג. והרמ"א סובר שהעליון מתקן מפני שזו הרצפה שלו והוא נהנה ממנה. אך כיום שנזקים בגג הם באחריות כל הדיירים, גם לדברי השו"ע העליון יתקן את הרצפה ואילו לרמ"א גם אם הנזק אינו פוגע ברצפה אלא רק בחלק של התקרה שתחתיה העליון צריך לתקן וכן הוא המנהג. (עמ' 174 בחלק ב).
לסיכום, עלינו לברך על הוצאת ספר זה וכן על כל ספר נוסף בעניינים אלו שתורם להנחלתה של התורה בכל תחומי החיים ובבחינת "ומלאה הארץ דעת ד' ".
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.