English | Francais

Search


> > > מפגשים, הרב אילן ציפורי הוצאת סנה סיני תשס"ג (222 עמ')

מפגשים, הרב אילן ציפורי הוצאת סנה סיני תשס"ג (222 עמ')


כותרת הספר היא: "מסע להכרת המשמעות הישראלית", המחבר נקט בדרכו הספרותית של ר' יהודה הלוי בעל ה"כוזרי" והרעיונות מוצגים ובאמצעות רב שיח בין יהודי חילוני המחפש את דרכו לבין חברו הדתי ודמויות נוספות. מטרת המחבר להציג את עיקרי האמונה ואת יסודות התפיסה הדתית כפי שנתעצבו בבית מדרשו של הרב קוק זצ"ל. למרות המעטה הספרותי של הספר, בסופו של דבר עיקרו הוא, הצגה של דיעות והשקפות, שמקורן בבית המדרש ועל כן נתייחס בעיקר לחלק הזה.
המחבר מתמודד עם נושאים מרכזיים המנסרים בחלל עולמה של יהדות, ברשימת הנושאים המופיעה בראש הספר אנו מוצאים אמונה טבעית, נבואה, הדור, המצוות, נצח ישראל, צניעות, ארץ ישראל וקורבנות. ובסוף הספר נושאים שמקורם בקבלה: הצמצום, השגת הנבואה והורדת השפע על ידי המצוות ועוד.
לדוגמא נביא חלק מניסוחי המחבר: "יעודו של עם ישראל הוא להביא לעולם את היכולת להתחבר דרכו לרצון האלוקי. שם השם צריך להיקרא על ישראל, להופיע על ידי ישראל, לא כל דור מצליח להוציא זאת לפועל בשלמות, ואף ישנם דורות בהם העניין כמעט בלתי ניכר. אך כללית, ההיסטוריה מובילה את עם ישראל ליעד הזה ששיאו הוא בנין בית המקדש". (עמ' 91)
"צריך להבין שמעשה הקרבנות איננו ענין טכני התלוי במיומנות של הכהן המקריב. הכהן הוא לא קצב, אלא הפעולות שהוא עושה מלאות תוכן מחשבתי וטהרה פנימית שצריכה להופיע בשיא קדושתה דוקא על ידי דיוק המחשבה. כל מחשבה זרה או חסרת דיוק הורסת את כל מעמד הקרבת הקורבן ומטילה חיוב מיתה על המקריב. המחשבה של הכהן חייבת להיות בדיוק אלוקי. אין שום מציאות בעולם בה המחשבה האנושית יכולה להתעלות לדרגה כזו של טהרה. הדבר יתכן רק במקדש וע"י הכהנים. (עמ' 170)
זהו ספר שאמור להסביר את התורה ולהביאה אל ציבור רחב יותר שאינו בהכרח שקוע בתורה. מעניין יהיה לבדוק האם הציבור הרחב אכן מתעניין בדברים כפי שהם מוצגים בספר. יש להעריך את המאמץ הגדול שהשקיע מחבר הספר במלאכה זו. בשנת הלימודים הנוכחית הוא גם יסד ישיבה חדשה שהוא עומד בראשה ונברכו שיצליח במעשה ידיו להגדיל תורה ולהאדירה.

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.