English | Francais

Search


> > > דעת תבונות, רבי משה חיים לוצאטו, עם פירוש אור השכל, הרב מרדכי שריקי, הוצאת מכון רמח"ל התשס"ג (תכ' עמ')

דעת תבונות, רבי משה חיים לוצאטו, עם פירוש אור השכל, הרב מרדכי שריקי, הוצאת מכון רמח"ל התשס"ג (תכ' עמ')


רבי משה חיים לוצאטו - הרמח"ל (תס"ז – תק"ו 1707-1746) נחקק בתודעה הלאומית כאחד מדמויות הפלא של עמנו. בתקופת חיים קצרה הגיע הרמח"ל למדרגות גבוהות בתורת הנסתר והשאיר אחריו ספרות עשירה שחלקים ממנה נתגלו בתקופה האחרונה. לצערנו, כפי הנראה רוב תורתו אבדה במהלך הפולמוס שעוררו מתנגדיו. על מעלתו של הרמח"ל נוכל ללמוד מדברים שנמסרו בשם הגאון מוילנא שאם הרמח"ל היה חי עדיין היה (הגאון) הולך ברגל לקבל את פניו וללמוד מפיו. ספרו המפורסם ביותר של הרמח"ל הוא "מסילת ישרים". בספר זה שעוסק בתיקון המידות כמעט שאינה מורגשת עובדת היותו של המחבר מגדולי המקובלים בדורו. ספר זה נתקבל בהתלהבות רבה בעם ישראל ונחשב כספר יסוד בתחום זה. אמנם עיקר יצירתו הספרותית של הרמח"ל הייתה בתחום הקבלי. הבולט בין הספרים שכתב בנושא זה הוא "דעת תבונות" שנכתב בסגנון של ויכוח בין הנשמה ששואלת שאלות לשכל שמסביר ומבהיר לה את הדברים. הרמח"ל מצליח בספרו להגיש בפני הלומד מושגים שמקורם בתורת הנסתר באופן שנדמה ללומד שאינו בקי בתחום זה שהוא מסוגל להבין אותם ולהפיק מהם תועלת. הנושאים המרכזיים בספר הם הנהגת ד' בעולם וההתמודדות עם תופעת הרוע, הוא מציע הסבר להנהגת ד' ומתאר באופן חיובי את ההתפתחות של העולם כשבסוף הדרך, הרע יתכלה וייעלם. הספר יצא לראשונה בשנת תרמ"ט (1889). בשנת תשמ"ג (1983) זכה למהדורה מעולה של הרב חיים פרידלנדר, משגיח בישיבת פוניבז' שהוסיף חלוקה של הספר, כותרות וביאורים. במהדורה הנוכחית נוסף ניקוד לספר וכן הוא מודפס באותיות מאירות עיניים כמו כן נוספו ביאור צמוד לטקסט ומספר מאמרים קצרים על משנת הרמח"ל כפי שבאה לידי ביטוי בספריו האחרים. המחבר התמחה בתורת הרמח"ל וכבר הוציא כמה ספרים על משנתו וכן מהדורות מחודשות של חלק מספריו הקבליים. מהדורה זו מהווה נדבך חשוב נוסף בלימוד תורת הרמח"ל, ותורתו הקבלית ויבורך הרב שריקי על מפעליו בתחום זה.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.