English | Francais

Search


> > > איש ואישה – הרב אלישיב קנוהל, הוצאת ישיבת הקיבוץ הדתי וצוהר תשס"ג (247 + 24 עמ')

איש ואישה – הרב אלישיב קנוהל, הוצאת ישיבת הקיבוץ הדתי וצוהר תשס"ג (247 + 24 עמ')


"קדושים תהיו", למדרגה זו שואף עם ישראל לרומם את חייו ולמלא אותם בתוכן של קדושה. בעקבות אמירה זו מקבלות כל מערכות חייו של האדם היהודי כיוון שונה מהמקובל בתרבות הכללית. במיוחד בולטת ייחודיותו של עם ישראל בתחום חיי האישות, וכפי שהביע בלעם, לפי ביאור חז"ל, את התפעלותו "מה טובו אוהליך יעקב".
לצערנו, עם התרחקות העם משורשיו ומתוך התמודדות עם השפעות חילוניות שמציבות את המתירנות והחופשיות כערך על, נכנסו הלכות טהרת המשפחה למגננה ואין קיומן מובן מאליו כפי שהיה בדורות קודמים. כדי לקרב הלכות אלו אל ליבם ואל חייהם של זוגות צעירים המנהלים אורח חיים מודרני, חיבר הרב קנוהל את הספר שלפנינו.
הספר כתוב, כהגדרת המחבר, בשפה ידידותית לקורא שאינו אמון על לימוד גמרא והלכה. הוא מציע פתרונות לבעיות הלכתיות ומציאותיות העשויות להטריד בני זוג בתחילת דרכם בחיי הנישואין. ומנסה להראות את הטעם וההגיון שבהלכות טהרת המשפחה ולהשיב על קושיות המתנגדים שמנסים לערער על בסיס קיומן של ההלכות.
חלקים נוספים בספר מוקדשים להסברת מבנה החופה ההלכתי ולהדרכת חיי נישואין מבחינה מציאותית, כיצד ליישב סכסוכים ואיך להגדיר שאיפות נכונות של בני זוג לקראת נישואיהם על מנת שאכן יצליחו לבנות בית יציב שישרה בו השלום. חלק זה נחוץ במיוחד לאור התרבותם של מקרי הגירושין בכל חלקי החברה הישראלית.
המחבר הצליח להוציא תחת ידיו ספר נעים לעיון ונאה בחיצוניותו ובפנימיותו.
נקוה שאכן ישיג את מטרתו וירבה קדושה וטהרה בעם ישראל.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.