English | Francais

Search


> > > בתורתו של ר' גדליה – הרב גדליה נדל, הרב יצחק שילת הוצאת שילת מעלה אדומים התשס"ד (קע"ז עמ')

בתורתו של ר' גדליה – הרב גדליה נדל, הרב יצחק שילת הוצאת שילת מעלה אדומים התשס"ד (קע"ז עמ')


דמותו של הרב גדליה נדל (תרפ"ג – תשס"ד 2004 – 1923) משכה לאחרונה תשומת לב רבה. שילוב מצד אחד קנאות גדולה של אחד מגדולי תלמידי ה"חזון איש", שאף מונה על ידו לשמש ברבנות והיה ממנהיגי הקבוצה של תלמידיו, (הידועה בהתנהגותיה המחמירות), ומצד שני פתיחות וחדשנות יוצאת דופן מבחינה לימודית ומחשבתית, מהווה תופעה יוצאת דופן בימינו. טבעי שיצירה מעין זו מעוררת ענין ורצון להכירה ביסודיות.
על פי הדרכת חז"ל "דבריהם של צדיקים הן זכרונן", מנסה ספר זה לשמש כספר זיכרון לתורתו של ר' גדליה. בספר שלפנינו העלה הרב יצחק שילת על הכתב משיעורים ששמע מר' גדליה. הדברים נבדקו על ידי הרב והוא הסכים להם. תוכן הספר מגוון ומעיד על הייחודיות שבתורת ר' גדליה. יש בו שיעורים הלכתיים וכן שיעורים על ספר בראשית שבהם הרב מבאר פסוק אחר פסוק לפי פשוטו. ניתן להגדיר את החידוש בשיעורים בשני עקרונות. א. הסברה, הרב מחייב בחינה מדוקדקת של הלימוד לאור ההגיון הישר והבריא ואינו מקבל רעיונות שאין להם הסבר. ב. המקוריות, כל רעיון שעולה על הדעת ועומד במבחן "השכל הישר", ניתן להיאמר ואין להתחשב במוסכמות מקובלות.
נביא כמה דוגמאות קצרות: בשיעור על מקורות ההלכה הוא מבאר את היתרון בדרך בה התורה כותבת את ההלכות תוך שהיא משלבת את פרטי ההלכה עם הרעיון שבהלכה. הוא מדגים זאת בפרשת ייבום "כי ישבו אחים יחדיו" שלמדו חכמים שאח שנולד אחרי מות אחיו אינו בדין יבום, הרעיון שבזה הוא שדוקא הישיבה יחד מאפשרת לאח להמשיך את מורשת אחיו הנפטר, שהכירו ויודע הוא את הדרך בה ניהל את ענייניו וביתו. אבל אח שעוד לא נולד הוא מנותק מהאח הנפטר. ואם כן הרעיון של "יחדיו" הוא גם ההלכה הנובעת ממנו, שניהם מקופלים באותו משפט. (נוסיף בשולים הדברים שאין בהסבר זה לסתור את הנימוק של חכמים להלכה זו והוא "דרכיה דרכי נעם").
בשיעור בענין דין הליכה אחר הרוב מציע ר' גדליה ביאור יסודי ומחודש של המושגים "ביטול ברוב" ו"הליכה אחרי הרב בבית דין". לדעתו שניהם נובעים מעקרון אחד – יש צורך לתת הגדרה לתערובת או לבית הדין, כפי שגם בעניינים מציאותיים האדם נותן הגדרה לתערובת של צבעים או חומרים וקורא לה עפ"י החומר הדומיננטי שבה. (קיצרנו מאוד בהסבר הרעיון ועל מנת להבינו היטב יש לקרא את הדברים במילואם).
עיקר החידושים המהפכניים נמצא בקטעים העוסקים בשיעוריו על התורה בזכותם זכה הספר להיות מוחתם בעמוד הראשון בחותמת "לא למכירה בחנויות" שכן המוציא לאור, הרב יצחק שילת" חושש מתגובות נזעמות של קיצוניים לספר, שלדעתם, עלול לפגוע ביסודות האמונה. אמנם ר' גדליה עצמו עודד את הרב שילת ובירך אותו על הדברים ולדעתנו יש בהם משום חיזוק האמונה והתורה.
הספר כתוב בלשון ברורה ובהירה, בידו האמונה של הרב שילת, שהתפרסם זה מכבר בזכות ספריו הוא שקנו מקום בכותל המזרח של כל ספריה. מעניין הוא ששמו של הספר בנוי על מדרש חז"ל "בתורתו של רבי מאיר מצאו כתוב כתנות אור" (ולא על הפסוק בתהילים "ובתורתו יהגה") והביא הרב שילת כסמך לזה את הגמרא בעירובין (יג ע"ב) "א"ר אחא בר חנינא גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של ר' מאיר כמותו, ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו, שלא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתו".
אכן הספר בו באה לידי ביטוי תורתו של ר' גדליה – מיועד כפי הנראה לבני חוגים הרחוקים ממקום מושבו והשקפת עולמו של המחבר והם בודאי ייהנו יותר מדבריו. 
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.