English | Francais

Search


> > > טל לישראל אסופת מאמרים בעניין חינוך הבת לזכר טלי חטואל ובנותיה הילה, הדר רוני ומירב הי"ד

טל לישראל אסופת מאמרים בעניין חינוך הבת לזכר טלי חטואל ובנותיה הילה, הדר רוני ומירב הי"ד


בהוצאת מכון תורני אור עציון תשס"ה (302 עמ'+ 72)
מירוץ החיים הדוהר לו ומתקדם ללא הפסקה. מייצר ארועים חדשים ומשכיח את הנושנים וכבר נדמה שנצח עבר מאז אותו יום מר ונמהר יא' אייר התשס"ד עת נרצחו אם וארבעת בנותיה לבית חטואל.
אך חובה עלינו לזכור אותם ולהעמיד את דמותם המאירה לנגד עיננו ולנסות להמשיך באותה הדרך ששאפו הם ללכת בה. יפה עשו אנשי מכון תורני "אור עציון" שהוציאו ספר של דברי תורה ודברי זכרון לעילוי נשמתן.
נושא הספר הוא חינוך הבנות ולימוד תורה לנשים.
הספר פותח במאמרו של הרב יעקב אריאל שעוסק במצווה לחנך את הבנות. הוא מגיע למסקנה שישנם שני סוגי חינוך. אחד שהוא טבעי ומוסרי ונהג גם לפני מתן תורה ולגביו אין הבדל בין בנים לבנות. השני הוא סניף למצוות לימוד תורה ששייכת רק לבנים. אמנם אם בת חפצה לדעת את פרטי המצוות ראוי ללמד אותה.
סקירה נוספת נותן הרב נח ויז'ונסקי שמביא את כל המקורות בעניין ומסיים שיש השלכה מעשית לשיטות שאין מצוות חינוך בבת. לגבי מקרים שגדול רוצה לצאת ידי חובה במעשה של קטן שאז אף אם ניתן לצאת על ידי בן קטן בקטנה ראוי לחשוש שאינה חייבת כלל בחינוך.
הרב ד"ר נריה גוטל, ראש מכללת אורות, דן במצוות תלמוד תורה לנשים ומעלה את הגישות השונות לעניין זה בצורה מרתקת.
הוא מביא את ההשלכות המעשיות של השיטות ומראה כיצד לכל שיטה יש מקורות ויישומים לפי דרכה.
כותבים נוספים בקובץ הם הרבנים הראשיים לשעבר הגר"א שפירא והראשון לציון הגר"מ אליהו, הרב אורי כהן, הרב מרדכי אלון, הרב אלישע וישליצקי ועוד.
בסוף הספר מדור זיכרון  נרחב לטלי חטואל ובנותיה.
דף אחר דף מתגלות בפנינו בנות המשפחה בתמימותן ובצידקותן. קשה לעיין בקובץ כזה ברציפות שכן ההצטברות של כל חלקי האסון יחדיו מאד קשה ומכאיבה.
דבריו של הבעל והאב ר' דוד חטואל הי"ו שפותח בראש הספר בדברי חיזוק וניחומים לכל עם ישראל מדהימים בעוצמתם. החלטתו הנחושה של ר' דוד להמשיך את חייו ולשקמם צריכה להיות אות ומופת לכל מי שכשלו כוחותיהם מסיבות שונות.
אנו תפילה שלא נזדקק למאורעות נוראים מעין אלה כדי להוציא קבצים מעניינים וחשובים כמו זה שלפנינו.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.