English | Francais

Search


> > > שו"ת במראה הבזק חלק ו', בהוצאת "ארץ חמדה" ירושלים ה' תשס"ו (282 עמ' + מפתח לחלקים א - ו)

שו"ת במראה הבזק חלק ו', בהוצאת "ארץ חמדה" ירושלים ה' תשס"ו (282 עמ' + מפתח לחלקים א - ו)


שמחים אנו לבשר על הוצאת כרך נוסף של תשובות שנשלחו לרבני הגולה במסגרת שו"ת "במראה הבזק".
התשובות בכרך זה הן מבחר מהתשובות שנענו בשנים האחרונות על ידי אברכי הכולל ובהדרכתם של ראשי הכולל הרב משה ארנרייך והרב יוסף כרמל שליט"א.
הנושאים מגוונים ועוסקים ברובם הגדול בכל חלקי השולחן ערוך, תשובות רבות, מטבע הדברים נוגעות בחלקים אורח חיים ויורה דעה.
כרך זה מתייחד מקודמיו בכך שמדיניות הכתיבה של התשובות השתנתה במקצת והושם דגש על הרחבת היריעה בחלק ממראי המקומות כאשר המקורות לכל תשובה מובאים במלואם. בכך תהיה תועלת רבה לרבנים ומגידי שיעורים שיקבלו את הדברים כשולחן ערוך.
נביא מקצת הנידון בקובץ:
התשובה הראשונה עוסקת במחלוקת הגאונים ורבנו תם ביחס לחישוב זמן צאת הכוכבים. המשיב מדגיש שבמקום בו יש מנהג אין לזוז ממנו. אך כאשר אין מנהג יש לקבוע את שיטת הגאונים כעיקר. בהערה מפורטות השיטות השונות ומקורותיהן. ראוי לציין את ההתייחסות למציאות כולל פירוט המיקום של כל אזור במעלות וכן תרשימים נלווים לביאור העניין.
בתשובה השניה עולה השאלה מתי ואיך משנים נוסח של בית כנסת בעקבות שינוי בהרכב המתפללים. בתשובה נקבע שכל עוד ישנם מתפללים שהנוסח הקיים הוא נוסח תפילתם - אין לשנות, אלא אם כן יש סיבה מיוחדת כקירוב רחוקים ועוד.
נושאים נוספים בספר: כיסוי ראש לאישה בזמן תפילה וברכות, גלישה באתר אינטרנט בחו"ל כאשר המעדכנים אותו חיים בישראל ועושים זאת ביום השבת, טיפול בפצעי סכרת בשבת, השתתפות בהלוויית קתולי שהיה חבר לעבודה ועוד.
נברך את ראשי הכולל ואברכיו שימשיכו במפעלם ויזכו לראות ברכה והצלחה במעשי ידיהם.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.