English | Francais

Search


גיליון מספר 25 - גליון מסכם

סקירת אירועי השנה החולפתנדמה כי בשנים האחרונות חלה התקדמות גדולה בנושא דין תורה. שני גופים חדשים העוסקים בנושא קמו השנה – בית הדין 'משפט והלכה בישראל' של מכון 'ארץ חמדה', הפועל באזור ירושלים והשפלה, ואיגוד בתי הדין לממונות 'גזית' הפועלבשאר הארץ.
בתי דין אלו מייצגים גישה חדשה לדין תורה. הם מציגים מראש סדר דין מוגדר וברור, ומנסים לעבוד בצורה מאורגנת יותר. עקב מיעוט הפנִיות לבתי דין אלו עד עתה, קשה לקבוע אם אכן הם יחוללו את השינויהמתבקש, אולם נראה שהקמת בתי דין מסודרים הינה צעד משמעותי וחשוב.
קידום העבודה המערכתית בנושא דין תורה בא לידי ביטוי גם במושב שנתי לאבות בתי דין, שהתקיים זו השנה השנייה כחלק מהכנס העולמי לדיני ממונות של 'הליכות עם ישראל'. במושב זה נידונים עניינים המשותפים לכלל בתי הדין בארץ, ומגיעים אליו מספר לא מבוטל של אבות בתי דין מרחבי הארץ. כולנו תקווה, שהעבודה המשותפת תצמיח פירות.
האתר 'דין תורה' מיסודו של מכון 'משפטי ארץ' מתחיל לשגשג. באתר זה ניתן למצוא פסקי דין מבתי דין שונים בארץ, וגם מידע שימושי לצורך פנייה לבתי הדין ברחבי הארץ. גם אתר זה עוזר לשיתוף הפעולה בין הגורמים השונים הפועלים לקידום משפט התורה בארץ.
אחרון אחרון חביב, בל נשכח את הבטאון 'הלכה פסוקה' מבית המדרש של מכון 'ארץ חמדה' ובית הדין 'משפט והלכה בישראל', הקיים מזה שנה. בבטאון מופצים תקצירים של פסקי דין מכל בית דין שהוא ברחבי הארץ, ומספר גדול של דיינים ורבנים קוראים אותו. אנו מקווים שבשנה הבאה ישמש הבטאון כבמה מרכזית לדיון משותף של בתי הדין בארץ.
גם בתחום התודעה הציבורית, יש לציין שהחשיפה של הציבור לדין תורה גדלה. הן ע"י הפרסומים השונים על בתי דין הקיימים ברחבי הארץ, והן על ידי פרסום התקצירים של הלכה פסוקה באתרי אינטרנט שונים, ופרסום פסקי דין במקומונים דתיים ברחבי הארץ. אין ספק שהחשיפה לציבור הרחב היא גורם חשוב בהגדלת מספר הפונים.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.