English | Francais

Search


גליון מספר 31 - דינא דבר מצרא

העקרונות ההלכתיים העולים מפסקי הדין בגליון1. טענת בר מצרא בזוג שקנה דירה / בית הדין משפט והלכה בישראל
          א.         הרוצה למכור קרקע ששכנו רוצה לקנותה, חייב להעדיף את השכן על פני קונה אחר, במידה ששניהם מציעים אותם תנאים.
          ב.         גם אם הקונה קנה כבר את הקרקע, רשאי המצרן לחייב את הקונה להעביר את הנכס על שמו.
          ג.          לאשה הרוצה לקנות נכס יש עדיפות על המצרן. אלא שנחלקו הראשונים, האם גם כשהאשה נשואה שייך דין זה.
          ד.         גם לדעות שגם בנשואה שייך דין זה, נחלקו הפוסקים, האם גם כשקונה מנכסי מלוג שלה שייך הדין.
         ה.         במידה שהתועלת לקונה ברכישת הקרקע גדולה יותר מזו של המצרן, אין למצרן עדיפות על הקונה.
           ו.          גם אם הקונה שמע על הנכס מהמצרן, לא איבד המצרן את זכותו על ידי כך.
 
2. טענת בר מצרא כשלקונה נגרם הפסד / הרב אליעזר וולדינברג
          א.         אשה שקנתה נכס, אין למצרן יכולת להוציא את הנכס מידה, אף אם היא נשואה. הדבר נכון אף אם האשה קנתה את הנכס יחד עם בעלה.
          ב.         שוכר אינו יכול לטעון טענת בר מצרא על מנת להוציא את הנכס מתחת יד הקונה.
          ג.          אין המצרן יכול להוציא נכס שקנה הקונה מתחת ידו אם הדבר יגרום לקונה הפסדים רבים.
 
3. טענת בר מצרא בין עמותות / הרב ש.ב. ורנר
          א.         אדם הרוצה למכור את דירתו, בעל דירה סמוכה קודם לקונים אחרים מדין בר מצרא.
          ב.         דין זה נכון רק בתנאי שניתן לחבר את שתי הדירות ולהפוך אותן לדירה אחת.
          ג.          דין בר מצרא נוהג רק כאשר המצרן מעוניין בדירה לעצמו. ולא אם קונה את הדירה עבור אחרים.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.