English | Francais

Search


גליון מספר 4 - שכנים

העקרונות ההלכתיים העולים מפסקי הדין בגליון 1. חיוב הרחקה של גורם מרעיש / הרב דב ליאור
          א.         נחלקו המחבר והרמ"א אם ניתן למנוע שכן מלעשות מלאכה בביתו ולהרעיש. לדעת הרמ"א אדם רשאי לעשות בביתו מלאכה גם בכלים מקצועיים הגורמים לרעש רב.
          ב.         גם לדעת הרמ"א, אם הניזוק הוא חולה שהקול מזיק לו, יכול הוא למנוע פעילות רועשת של שכנו.
 
2. בדיקת הצפה בגין רטיבות / בית הדין נוה נוף ירושלים
          א.         אף שעל פי ההלכה, בנזקי גשמים החודרים דרך מרפסת, מניעת הנזק מוטלת על הניזק, יש ללכת בזה אחר מנהג המדינה שאחריות זו מוטלת על בעל המרפסת.
          ב.         למעשה, כיון שיש דעות חולקות על הנ"ל, ובצירוף שיקול של הנאה נוספת ממנה נהנה הדייר התחתון במקרה הנדון, יש להטיל על התחתון שליש הוצאות התיקונים.
          ג.          במקרה הנדון לא ברור שעל פי מנהג המדינה חובתו של בעל המרפסת לאפשר בדיקת הצפה, ועל כן אין מקום לחייב אותו לאפשר ביצועה של הבדיקה.
 
3. בניית מרפסת על גבי חלון חברו / הרב מנחם חשאי
          א.         הסתרת נוף אינה עילה לעיכוב בניה של שכן.
          ב.         הרחקת כותל הפוגעת באור הנכנס לחלון היא לעולם רק ד' אמות.
        ג.          בבניין משותף, יש זכות לשכן למנוע בנייה של מרפסת באוויר החצר המשותפת, גם מטעמים שאינם סיבה לעיכוב בנייה של שכן הבונה ברשותו, משום שהבנייה היא באוויר השטח המשותף.
          ד.         עם זאת, אינו יכול למנוע בנייה באופן שרירותי או בטענת סרק.
         ה.         שכן בבית משותף ששכניו לא התנגדו להיתר בנייה שביקש, מנוע מלהתנגד להיתר דומה אשר שכנים אחרים מבקשים, שכן מן הסתם על דעת כן התירו לו לבנות.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.