English | Francais

Search


גליון מס' 42 - חוזים

העקרונות ההלכתיים העולים מפסקי הדין בגליון1. חתימה על חוזה ללא הבנתו / הרב ברוך יצחק לוין
          א.         החותם על מסמך, מחויב לכל הכתוב בו, אף שידוע שאינו יודע לקרוא.
          ב.         למרות האמור לעיל, במידה שקודם החתימה ביקש שיפרשו לו את תוכן המסמך ופירשו לו שלא כראוי, אין חתימתו מחייבת.
 
2. חתימה על כתובה בנוסח של עדה אחרת / בית הדין רבני הגדול
נחלקו הדעות אם חתימת ספרדי על כתובה אשכנזית מחייבת אותו במנהגי הנישואין האשכנזים, או שכיוון שאין אדם מתבונן בכתובתו, אין דעתו אלא כמנהגי עדתו.
 
3. התחייבות מוטעית מכוח חתימה על הסכם / הרב צבי יהודה בן יעקב
          א.         יש לפרש את לשון השטר מתוך עצמה, גם אם לא ברור שזו כוונת הצדדים.
          ב.         למרות האמור בסעיף הקודם, אם ברור שכוונת הצדדים הפוכה מלשון השטר, יש לפרש את השטר בהתאם לכוונת הצדדים.
          ג.          החותם על חוזה שהכינו אדם אחר, אין חתימתו מחייבת אותו, אם יש אומדנא דמוכח שכותב החוזה חרג מההוראות שהוכתבו לו על ידי החותם.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.