English | Francais

Search


גליון מס' 48 - לכשרות עדים

העקרונות ההלכתיים העולים מפסקי הדין בגליון1. כשרות חוקר פרטי לעדות / הרב עובדיה הדאיה

          א.         עד המקבל תשלום עבור עדותו מאחד הצדדים, עדותו פסולה משום שהוא נוגע. עם זאת, במידה והוא יקבל את שכרו באופן בלתי תלוי בתוכן עדותו, אינו נחשב נוגע.

          ב.         אדם הנוטל שכר כדי להעיד על מעשה שראה, עדותו בטלה.

          ג.          אדם הנוטל שכר כדי לראות עדות, אם מעיד אחר כך בחינם, עדותו כשרה.

          ד.         חוקר פרטי הנוטל שכר לעקוב אחרי אדם ולהעיד עליו, אינו נחשב נוטל שכר להעיד. ואם שכרו אינו תלוי בתוכן דבריו, הוא כשר לעדות.

         ה.         העובדה שלחוקר יש אינטרס בעדותו כדי לחזק את המוניטין שלו, אינה הופכת אותו לנוגע בעדותו.

 

2. כשרות עדים המעידים על עצמם כפסולים / הרב שאול ישראלי

          א.         עד המעיד על עצמו שהוא מחלל שבת בפרהסיא,יש מקום לפסול אותו לעדות על פי עצמו, מאחר ודבריו יכולים להתברר בנקל.

          ב.         עד שניכר מתוך דבריו שהוא עם הארץ גמור, פסול לעדות.

 

3. חזרה מהסכמה לקבלת עדות עד פסול / הרב יעקב רוזנטל

          א.         אם אחד הצדדים הסכים לכך שיעידו עדים פסולים, ונעשה קנין על כך, אינו יכול לחזור בו.

          ב.         לעניין זה, חתימה על הסכמה לקבלת עדות אותו עד, הרי היא כקנין.

          ג.          כל האמור הוא דווקא בענייני ממונות, אבל לא לגבי דיון בנושא חיוב גט.

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.