English | Francais

Search


גליון מספר 17 - חברה בעמ

העקרונות ההלכתיים העולים מפסקי הדין בגליון1. מעמדה של חברה בע"מ / הרב שלמה דיכובסקי, הרב חיים גדליה צימבליסט
          א.         דעת הרב דיכובסקי היא, שההלכה מכירה במושג של חברה בע"מ כישות משפטית עצמאית שיכולה לתבוע או להיתבע.
          ב.         דעת הרב צימבליסט היא, שחברה בע"מ מוכרת רק לעניין זה שהאחריות של בעלי המניות מוגבלת רק לנכסי החברה, אבל חברה איננה נתבעת בפני עצמה.
2. התחייבות של חברה ציבורית / הרב מ. שלזינגר
          א.         חוזה לרכישת מקרקעין, שבו נכתב במפורש שגמר הקניין הוא על ידי רישום בספרי אחוזה (טאבו), אין המכירה חלה על ידי קניין כסף או חזקה עד שיתבצע הרישום.
          ב.         הנוסח הרגיל של חוזי מכירה הוא התחייבות למכור, היוצרת שעבוד הגוף על המוכר.
          ג.          חברה בע"מ איננה יכולה ליצור שעבוד הגוף בגלל הגבלת האחריות, ולכן אין היא יכולה להתחייב באופן האמור בסעיף ב'.
          ד.         למרות האמור בסעיף ג', התחייבות של חברה ציבורית מחייבת, היות שמדובר בהתחייבות של ציבור.
 
3. מנהל בחברה שפשע בתפקידו / הרב אברהם דב לוין
          א.         מנהל בחברה שפשע בתפקידו, נושא באחריות למעשיו באופן אישי, ואין החברה צריכה לשלם עבור נזקים שגרם, משום שאין שליח לדבר עבירה.
 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.