English | Francais

Search


שנת תשע"ג | שבת פרשת עקב

פרשת השבוע: מָה ד' אֱלֹהֶיךָ שֹׁאֵל מֵעִמָּךְ?

הרב משה ארנרייך, ראש כולל "ארץ חמדה"

"וְעַתָּה יִשְׂרָאֵל מָה ד' אֱלֹהֶיךָ שֹׁאֵל מֵעִמָּךְ כִּי אִם-לְיִרְאָה אֶת ד' אֱלֹהֶיךָ לָלֶכֶת בְּכָל דְּרָכָיו וּלְאַהֲבָה אֹתוֹ וְלַעֲבֹד אֶת ד' אֱלֹהֶיךָ בְּכָל לְבָבְךָ וּבְכָל נַפְשֶׁךָ לִשְׁמֹר אֶת-מִצְוֹת ד' וְאֶת חֻקֹּתָיו אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם לְטוֹב לָךְ" (דברים י' יב-יג).

 

במדרש 'שוחר טוב' (תהילים ל"ו) "אמר הקב"ה לדוד: אתה אמרת אחת שאלתי וכו', ואתה מבקש הרבה. אמר לו: גם אתה אמרת "מה ה' שואל מעמך ובקשת הרבה"

כלומר, חז"ל מתפלאים, אחרי רשימה ארוכה של דרישות מעם ישראל, מה יש עוד לעשות? ובכל זאת הפסוק כותב:  "שֹׁאֵל מֵעִמָּךְ כִּי אִם".

 

הנועם אלימלך מבאר ששואל מעמך, אין הכוונה דורש מעמך, אלא מלשון "שאלת כלים" וכדי לבאר את הפסוק מביא ר' אלימלך מליז'נסק משל לאדם שרוצה לשלוח לחברו שמן ודבש ואין לו כלים נאים מתאימים, שואל מחברו את הכלים המיוחדים ומשגר בהם את השמן והדבש. הנמשל-  האדם הוא הכלי לקבל את השפע האלוקי,  הקב"ה שואל מאתנו את הכלי כלומר את עצמנו, אולם נותן לנו הדרכה כיצד הכלי יהיה מותאם לשפע האינסופי כשנעבוד על כל הדברים המנויים בפסוק ואז ישאל מאתנו את הכלי  לְטוֹב לָךְ - כדי להטיב עימנו.

 

הנצי"ב ב'העמק דבר', מבאר שהדרישות אינן מתייחסות לכל אדם, אלא מכל אדם לפי דרגתו.

ישנן ארבע מדרגות בישראל:  

א. ראשים ומנהיגים.  

ב. תלמידי חכמים הנקראים זקני ישראל. 

ג. בעלי בתים העוסקים בפרנסתם. 

ד. וְהַטַּף וְגֵרְךָ אֲשֶׁר בִּשְׁעָרֶיךָ, כפי שמופיע בפרשת ניצבים.

מראשי הציבור שעלולים לבוא להנאת עצמם ולכבודם הדרישה העיקרית היא היראה שידע בכל שעה שיש גבוה מעל גבוה. ואילו על תלמידי החכמים, זקני הדור, מוטלת מצות אהבת ד' ללכת בדרכי ד', מה הוא רחום וכו'.

 

הרמב"ם בהלכות תלמידי חכמים כותב שתלמיד חכם משונה בכל דרכיו מאיש המוני, במאכלו בהילוכו ובדיבורו וכו'. לאנשים העסוקים בעשיה ובפרנסה הדרישה היא שהפרנסה לא תבטל אותם מקיום המצוות כי אם לִשְׁמֹר אֶת-מִצְוֹת ד' וְאֶת-חֻקֹּתָיו. וכל היתר: וְהַטַּף וְגֵרְךָ אֲשֶׁר בִּשְׁעָרֶיךָ - לְטוֹב לָךְ - לגרום לטובה בעולם.

 

בשבוע שבו אמורים להיבחר "זקני העדה", נתפלל שייבחרו האנשים ההולכים בדרכיו,

אלה שיכולים להנהיג את כל גווני עם ישראל באהבה ובסבר פנים,

ולסייע לכולנו להיות כלים ראויים לקבלת השפע האלוקי.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

לרפואה שלימה ומהירה
  איטה בת חנה ארנרייך
בתוך שאר חולי עמו ישראל
 
לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט
  
לע"נ
רבי יעקב
בן אברהם ועיישה סבג
 
לע"נ
ר' מאיר בן יחזקאל שרגא
ברכפלד ז"ל

לע"נ
שמואל רוזנהק ז"ל
נלב"ע ו' באייר
תשע"ג


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.