English | Francais

Search


שנת תשע"ד | שבת פרשת וארא

שו"ת במראה הבזק: דיבור לצורך אחר קריאת-שמע שעל המיטה(מתוך ח"ג)

 

קיטו, אקוודור                                                            Quito, Ecuador

תשרי תשנ"ח

 

שאלה

האם מותר לדבר אחרי קריאת שמע שעל המיטה לצרכים מסוימים, כמו להרגיע ילד כשמתעורר באמצע הלילה וכד'?

 

תשובה

הקורא קריאת-שמע שעל המיטה ולא אמר ברכת המפיל, אם תאב לשתות או לדבר דבר נחוץ - הדבר מותר, אך יחזור ויקרא פרשת "שמע". ואם אמר ברכת המפיל, יזהר1 שלא להפסיק בין הברכה לשינה, ואחר שנרדם והתעורר, ודאי מותר לדבר2.

 

________________________________________________

 

1  יש שחוששים לברכה לבטלה, ועל כן נוהגים שלא לברך ברכת המפיל בשם ובמלכות, שמא יהיה הכרח להפסיק בדיבור בין ברכה לשינה ("בן איש חי" פ' פקודי, שנה ראשונה, סעיף יב).

2   על-פי שו"ע או"ח סי' רלט סעיף א ו"משנה ברורה" שם ס"ק ד.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

  לרפואה שלימה ומהירה

בתוך שאר חולי עמו ישראל

איטה בת חנה ארנרייך
*

אליהו בן שרה זלדה כרמל
*

רחלי בת רוזי בוסקילה

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל


לע"נ

שמואל רוזנהק ז"ל

נלב"ע ו' באייר

תשע"ג

 

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.