English | Francais

Search


שנת תשע"ה | שבת פרשת בהעלותך

שו"ת במראה הבזק: עריכת "בת-מצווה"(מתוך ח"א)

 

טיחואנה, מקסיקו                                                          Tijuana, Mexico

טבת, תש"ן

 

שאלה

האם מותר לערוך סדר בת-מצווה, בסגנון דתי-מסורתי שיתאים לדרישת ההורים, ויתן סיפוק נפשי לכולם? כמובן, שזה לא יפגע

ברגשות חברי עדות אחרות!

 

תשובה

בענין חגיגת בת מצווה, רבו הדיעות בין אחרוני זמננו1 כיוון שהעניין לא נזכר במקורות קדומים. למעשה, נכון לציין את המאורע - לפחות - בחגיגה משפחתית צנועה2. ובמקום הצורך, אפשר לעשות אירוע גדול3 ולהקפיד על הדברים הבאים:

א.    הרב ידרוש בדברי תורה ודברי חיזוק והתעוררות רוחניים. גם הבת יכולה לדרוש בעניין חובתה לקיים מצוות4.

ב.    האירוע ייעשה על פי כללי הצניעות, המקובלים מדור לדור.

ג.    אין להמציא טקסים חדשים, או לנהוג מנהגים שישוו את הטקס לבר מצווה5.

ד.    אין לערוך את המסיבה בבית כנסת6 לגבי ברכת "ברוך שפטרני", נראה שאין לאומרה אפילו בלא שם ומלכות7. ורק במקום שיש חשש מחלוקת, ניתן לאומרה ללא שם ומלכות8.

 

____________________________________________________________

 

1   יש שמתנגדים לכל סעודה וטקס בגלל חוסר צניעות שנוהג במסיבת אנשים ונשים. ובגלל החשש שנעשה בגלל חיקוי הנוצרים או הרפורמים (זקן אהרון, חלק א', סי' ו'). במבט ראשון, גם הגר"מ פיינשטיין (אגרות משה או"ח, ח"א, סי' ק"ד) מתנגד, אבל, יש לדון בדעתו שהוא משווה השמחה של בת מצווה לזאת של בר מצווה,

ואומר, שבשניהם היה רוצה לבטל, ורק שבר מצווה כבר נקבע ולכן א"א לבטל (או"ח, ח"ב, סי' צ"ז. וח"א, סי' ק"ד). וגם אומר, שאם יש חשש מחלוקת, אפשר

לעשות חגיגה (או"ח, ח"ד, סי' ל"ו). וא"כ התנגדותו אינה מוחלטת, אלא תלויה בנסיבות המקרה. שאר הדיעות יובאו בהמשך.

2   קול מבשר, ח"ב, סי' מ"ד. הרב גרוסברג, בהמעין, שנה י"ג, ב'.

3   לפי הראשל"צ הרב יצחק נסים בנועם (ספר ז' עמוד ד'), הסעודה היא סעודת מצווה, ואפי' בלי צורך מיוחד אפשר לעשות אירוע גדול. השרידי אש (ח"ג, סי' צ"ג) מעודד לחגוג בת מצווה, בגלל הצורך בזמננו לעודד הבנות לשמירת תורה ומצוות, בפני הלחץ לפריקת העול, ושלא תרגשנה הבנות אפליה (דיסקרימינציה).

4   שרידי אש, שם.

5   כדי למעט ככל האפשר את החששות המפורטות בהערה 1. דוגמא אחת - שצריכים להזהר ממנה - היא קריאת הנערה מספר תורה, אפי' בלי ברכה.

6   אגרות משה ושרידי אש, שם. אמנם באולם שליד בית הכנסת ודאי שאפשר.

7   פרי מגדים או"ח, סי' רכ"ה. אשל אברהם, אות ה', כף החיים, סי' רכ"ה, אות ט"ו. וכן המנהג.

8   על פי הרב גרוסברג והרב נסים (עיין לעיל), וכן ביביע אומר, להגר"ע יוסף, ח"ו, או"ח כ"ט, ג'. כמובן, נוסח הברכה הוא "ברוך שפטרני מעונשה של זאת".

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

לע"נ

הרב אהרון ליכטנשטיין זצ"ל

ראש ישיבת הר עציון

 

לע"נ

 מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת ארץ חמדה

נלב"ע י"ז בסיון תשע"ד

 

לע"נ

 הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.