English | Francais

Search


שנת תשס"ז | שבת פרשת חיי שרה

שו"ת במראה הבזקקידושין בטבעת יהלום

שאלה
בא לפניי זוג, והחתן מעוניין לקדש את הכלה בטבעת עם יהלום. ידוע לי שהמנהג אינו כך; האם יש איסור בדבר, וכיצד ניתן לפתור את הבעיה?

תשובה
א. נהגו ישראל לקדש בטבעת שאין בה אבן טובה[1], מחשש שמא האישה לא תדע את שוויה ותעריך את הטבעת בסכום גבוה יותר משוויה האמיתי[2].
ב. במקום שהאישה יודעת את מחיר הטבעת, כגון שהיא בחרה בעצמה וכדומה, חשש זה אינו קיים[3].
ג. רצוי לשמור על "מנהג ישראל", ועל כן ניתן להציע (ואכן דבר זה מקובל במקומות רבים) שהקידושין עצמם ייעשו בטבעת רגילה ללא אבן, ולאחר מכן – כגון בחדר הייחוד, ייתן החתן לכלה את הטבעת עם האבן.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] תוספות (קידושין ט ע"א ד"ה והלכתא) וכן נפסק ברא"ש (שם), ובשו"ע (אבה"ע (סי' לא סע' ב).
[2] עיין ב"בית שמואל" (שם ס"ק ה), שייתכן שאף-על-פי שאינה מקפידה על השווי, כגון שמסכימה להתקדש בשווה פרוטה, לא הווי קידושין, כי אולי היא חושבת ששווה יותר.
[3] עיין ב"פתחי תשובה" (שם ס"ק ד) בשם "קהלת יעקב", שאם מכסה את פני הכלה ואינה יודעת במה מקדשה, אפילו בטבעת שיש בה אבן מקודשת לכל הדעות, וקל וחומר במקרה דידן.
 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.