English | Francais

Search


שנת תשס"ז | שבת פרשת נשא

שו"ת במראה הבזקמקסיקו סיטי, מקסיקו Mexico City, Mexico
מרחשון, ה'תשנ"ו

בת מאומצת שיש ספק ביהדותה והיא רוצה להנשא ליהודי

שאלה
תוך כדי רישום לנישואין של זוג צעיר התברר כי הכלה הינה בת מאומצת. בשיחה עם ההורים המאמצים התברר שהם אמצו את הילדה לפני עשרים ושתים שנה בארה"ב ורשמו בטופס בקשת האימוץ שהם מעונינים בילד יהודי. כאשר נמסרה לידם הבת לא נאמר להם דבר בנדון. אין כל אפשרות כיום לברר את מוצא הילדה ויחוסה.
האם לבת זו דין "אסופית" לפי ההלכה? האם היא זקוקה לגיור?
אם היא זקוקה לגיור, האם כיון שקיבלה חינוך מסורתי ולא דתי האם יש צורך לדחותה ב"לך ושוב"?

תשובה
א. ילד מאומץ, אפילו ודאי יהודי, אין בו דין אסופי, שהרי לא השליכוהו להפקר במקום שיהיה סכנה לתינוק 1 2.
ב. הילדה נחשבת לגויה גמורה ואין לחשוש לנכתב בטופס בקשת האימוץ3.
ג. השואלת צריכה טבילה וקבלת מצוות כדין כל גר, ואפילו אם יש חשש כלשהו שהיא יהודיה, מכיוון שגם ספק גר צריך לעבור תהליך גיור שלם4.
ד. אין לדחות את השואלת ב"לך ושוב"5.
____________________________________________________
1 שו"ת "אגרות משה" (יורה דעה ח"ג סי' קד).
2 "פסקי דין ירושלים" (דיני ממונות ובירורי יהדות, ח"ג, עמ' שיב).
3 מכיוון שבכל התהליך לא נאמר להורים המאמצים, שהם מקבלים ילדה יהודיה, יש ללכת אחר הרוב.
4 "פסקי דין רבניים" (ח"א, סוף עמ' 380).
5 מכיוון שרצונה להיות יהודיה כבר נבדק במשך השנים, ובעיקר בתקופה מאז נודע לה על ספק היותה גויה. וכבר הורה זקן מרן הגר"ש ישראלי במקרה דומה שיש בכגון דא לעשות מאמץ ולהקל על תהליך הגיור בכל הקשור לסידורים פורמלים ובירוקרטים.

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.