English | Francais

Search


שנת תשס"ח | שבת פרשת משפטים

פרשת השבוע

"וְאֵלֶּה הַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר תָּשִׂים לִפְנֵיהֶם"

הרב יוסף כרמל, ראש כולל "ארץ חמדה"

כמנהגנו בשנים האחרונות גליון פרשת משפטים יוקדש לנושא חיזוק ההזדקקות לדין תורה דווקא. ב"ה, בית הדין שליד "ארץ חמדה" "משפט והלכה בישראל" פועל ומשתדל לשרת את הציבור בנאמנות.

(ניתן לעיין גם באתר בית הדין בתוך www.eretzhemdah.org).

ראשית נבשר לקוראינו היקרים, כי בחודשים האחרונים נעשתה פעילות מבורכת של איחוד כל הכוחות הפועלים למען חיזוק השימוש בדין תורה בימנו. נערכו פגישות עם גורמים מרכזים בציונות הדתית העוסקים בתחום זה והוחלט על הקמת "פורום בתי הדין לממונות". הפורום אימץ (בשינויים קטנים) את שטר הבוררות של בית הדין  "משפט והלכה בישראל". קרוב לעשרים בתי דין יפעלו מעתה על פי שטר זה. הנהלת הפורום סיכמה את שטחי ותחומי הפעילות של כל אחד מן הגופים, שישתפו פעולה ויחזקו איש את רעהו.

 

קול קורא הופץ בין רבני ישראל המשרתים בקודש את הקהילה הציונית דתית. להלן נוסחו:

ציון במשפט תפדה

"אלקים נצב בעדת א-ל, בקרב אלהים ישפט" (תהילים פב). הרעיון ששכינה שורה במקום המשפט עומד ברקע החובה התורנית לדון על פי ההלכה.

חידוש לאומיות יהודית ריבונית מבטא שאיפה שגם המערכת המשפטית תשקף את מסורת המשפט התורני.

על רקע זה, אנו, רבנים ואישי ציבור בציונות הדתית, קוראים לציבור הרחב לעשות שימוש, בשעת הצורך, בשירותיהם של בתי הדין לממונות כדי שהסכסוך יתברר בדין תורה, על פי אדני הצדק של מורשת ישראל.

נפעל לכך, שמוסדות הציבור הדתי שבפעילותם אנו מעורבים, יפנו בשעת סכסוך משפטי, אל בתי הדין לממונות. כמו כן, נפעל שבמסגרת הסכמים הנחתמים עם גופים שונים, יקבע מראש בית דין לממונות כבורר מוסכם.

מדינת ישראל מכירה בזכותם של צדדים לקבוע אדם או גוף שיפוטי, כבורר מוסכם, ונותנת להכרעת הבורר תוקף חוקי הניתן לאכיפה.

תקוותנו היא שגישה זו תקדם את תחייתו של משפט התורה, ותביא גם להעמקת שילובו במשפט הכללי. יהי רצון שיתקיים בנו חזון הנביאים: "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה..."

(ישעיה א' כ"ז)

 

חתמו עליו כמאה רבנים בין היתר הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא זצ"ל, ויבדלו לחיים טובים וארוכים הראשון לציון הרב מרדכי אליהו, מראשי ישיבות ההסדר לדוגמא: הרב ד"ר אהרון ליכטנשטיין והרב אליעזר ולדמן, הרב אליקים לבנון, הרב אליהו בלום, והרב יהושע שפירא. רבני ערים  לדוגמא: הרב יעקב אריאל, הרב ד"ר רצון ערוסי והרב מרדכי נגארי, רבני ישובים לדוגמא: הרב דוד דודקביץ, הרב חיים בורגנסקי והרב אהרון איזנטל.

(כל המעוניין להצטרף ל"קול הקורא", מוזמן לצרף את חתימתו )

 

אנו מצפים ומתפללים כי מסר זה של אחדות, הנחוץ כל כך בימים אלה,

יתרום אף הוא לחיזוק מדינת ישראל כמדינה יהודית ולא רק כמדינת היהודים.

בכך יתקיים בנו עוד מעט מ "וְאֵלֶּה הַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר תָּשִׂים לִפְנֵיהֶם"

 

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.