English | Francais

Search


שנת תשס"ד | שבת פרשת נח

שו"ת במראה הבזק" (מתוך ח"ה)
 
אוקלנד, ניו זילנד               Aukland, New Zealand  
תמוז, ה,תשנ"ו
 
 
שירת "אנעים זמירות" על ידי בן נכרית שהוא ואמו נמצאים בתהליכי גיור
שאלה
משפחה בת ארבע נפשות הגיעה לקהילתנו מדרום אפריקה. האב יהודי, האם עברה גיור רפורמי לפני כארבעים וחמש שנה. הקהילה שלנו כמובן שאיננה מכירה בגיור זה, לכן הם פתחו בתהליכי גיור. לזוג שני ילדים לפני גיל בר מצוה  שניהם לומדים בבית הספר היהודי במקום. גם בדרום אפריקה למדו הילדים בבית ספר יהודי.
אני מלמד בביה"ס את כל הילדים בגיל זה לשיר אנעים זמירות והם על פי רשימה שרים אותו בבית הכנסת. כך אני מעודד גם את ההורים להגיע לתפילה.
האם יש מקום להכניס גם ילדים אלה לרשימה?
 
תשובה
א. אין לשתף בני משפחה של אם גויה בחיי הקהילה היהודית מחשש נתינת לגיטימאציה לנישואי תערובת[i].
ב. ואולם לאחר שהתחילו בתהליך גיור, ניתן לקרבם ולצרפם ללימודים ולפעילות הקהילה[ii], ומותר להם לבוא לבית הכנסת ולהשתתף בתפילות עם הציבור[iii].
ג. בשיר "אנעים זמירות" וכדו' אין משום חיוב מצוה שמצריך להוציא אחרים ידי חובתם, רק שירה ושבח להי"ת על כן אין מניעה שאדם המצוי בתהליך גיור, ישיר זאת לפני הציבור.


[1]בחומרת נישואי תערובת ראה רמב"ם (הל' איסורי ביאה פי"ב ו-ח). ועיין שו"ע (אבן העזר סי' טז סעיף א-ב).
[2]עיין שו"ת "במראה הבזק" (ח"א ת' עה, ל2 במהדורה הראשונה), על־פי מהרש"א שבת (לא ע"א), ועיין עוד בשו"ת "במראה הבזק" (ח"ב עמ' 111).
[3]שו"ת "במראה הבזק" (ח"ב עמ' 109).
 
 
 
 
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.