English | Francais

Search


שנת תשס"ג | שבת פרשת וישב, חנוכה

"עֲשׂוֹת סְפָרִים הַרְבֵּה"מצאנו לכאורה אזהרה חמורה מפי החכם מכל אדם "וְיֹתֵר מֵהֵמָּה בְּנִי הִזָּהֵר עֲשׂוֹת סְפָרִים הַרְבֵּה אֵין קֵץ וְלַהַג הַרְבֵּה יְגִעַת בָּשָׂר" (קהלת י"ב יב).
לא כך הבינה פסוק זה הסוגיא במסכת עירובין "אמר ליה רב חסדא לההוא מדרבנן דהוה קא מסדר אגדתא קמיה: מי שמיע לך חדשים גם ישנים מהו? אמר ליה: אלו מצות קלות ואלו מצות חמורות. אמר ליה: וכי תורה פעמים, פעמים ניתנה? (ולכן יש דברי תורה חדשים ודברי תורה ישנים?) אלא: הללו מדברי תורה, והללו מדברי סופרים. דרש רבא: מאי דכתיב (קהלת י"ב) ויתר מהמה בני הזהר עשות ספרים הרבה וגו'. בני! הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה. שדברי תורה יש בהן עשה ולא תעשה, ודברי סופרים - כל העובר על דברי סופרים חייב מיתה. שמא תאמר אם יש בהן ממש מפני מה לא נכתבו - אמר קרא עשות ספרים הרבה אין קץ" (כ"א ע"ב).
לפי זה דווקא אין סופיותה של התורה היא הסיבה והצורך בריבוי הספרים. על כן נחל בשבוע הבא מדור חדש בו נסקור ספרים חדשים גם ישנים שתפסו מקום על המדפים.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.