English | Francais

Search


שנת תשס"ב | שבת פרשת תולדות

פרשת השבועבפרשת מכירת הבכורה
"וַיָּזֶד יַעֲקֹב נָזִיד וַיָּבֹא עֵשָׂו מִן הַשָּׂדֶה וְהוּא עָיֵף: וַיֹּאמֶר עֵשָׂו אֶל יַעֲקֹב הַלְעִיטֵנִי נָא מִן הָאָדֹם הָאָדֹם הַזֶּה כִּי עָיֵף אָנֹכִי עַל כֵּן קָרָא שְׁמוֹ אֱדוֹם:  וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב מִכְרָה כַיּוֹם אֶת בְּכֹרָתְךָ לִי: וַיֹּאמֶר עֵשָׂו הִנֵּה אָנֹכִי הוֹלֵךְ לָמוּת וְלָמָּה זֶּה לִי בְּכֹרָה: וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב הִשָּׁבְעָה לִּי כַּיּוֹם וַיִּשָּׁבַע לוֹ וַיִּמְכֹּר אֶת בְּכֹרָתוֹ לְיַעֲקֹב: וְיַעֲקֹב נָתַן לְעֵשָׂו לֶחֶם וּנְזִיד עֲדָשִׁים וַיֹּאכַל וַיֵּשְׁתְּ וַיָּקָם וַיֵּלַךְ וַיִּבֶז עֵשָׂו אֶת הַבְּכֹרָה: "
(בראשית פרק כ"ה כט-לד)

דורשים חז"ל ביטויים רבים לגנותו של עשיו "אמר רבי יוחנן, חמש עבירות עבר אותו רשע באותו היום: בא על נערה מאורסה, והרג את הנפש, וכפר בעיקר, וכפר בתחיית המתים, ושט את הבכורה. בא על נערה מאורסה - כתיב הכא "ויבא עשו מן השדה", וכתיב התם: (דברים כ"ב) "כי בשדה מצאה. הרג את הנפש" - כתיב הכא: "עיף", וכתיב התם: (ירמיהו ד') "אוי נא לי כי עיפה נפשי להורגים". וכפר בעיקר - כתיב הכא: "למה זה לי", וכתיב התם (שמות ט"ו) "זה אלי ואנוהו". וכפר בתחיית המתים – דכתיב, "הנה אנכי הולך למות". ושט את הבכורה – דכתיב, "ויבז עשו את הבכורה" (תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף טז עמוד ב). לחז"ל גם ברור ש"האדם האדם" הוא עדשים וממילא מדובר במאכל אבילות. מכאן הדרך אינה רחוקה למדרש "ותנא: אותו היום נפטר אברהם אבינו, ועשה יעקב אבינו תבשיל של עדשים לנחם את יצחק אביו. ומ"ש של עדשים? אמרי במערבא משמיה דרבה בר מרי: מה עדשה זו אין לה פה, אף אבל אין לו פה. דבר אחר: מה עדשה זו מגולגלת, אף אבילות מגלגלת ומחזרת על באי העולם."(שם). ויש להקשות וכי עדשים בלבד עונים להגדרה - מאכל אדום? ועוד מדוע עשיו שעבר חמש עבירות באותו היום משתמש במילית הנימוס "נא"? . יתכן ותשובה אחת תענה על שתי השאלות והיא כי המושג "נא" בעברית משמש גם במשמעות נוספת והיא "מבושל למחצה" כמו בהופעה שלו בעניין קרבן פסח "אל תאכלו ממנו נא" (שמות י"ב ט). אכן רק העדשים הם העונים לקריטריון זה כי רק בתהליך הבישול משתנה צבעם מאדום לירוק. עשיו דורש לגמרי לא בנימוס - הלעטה מן התבשיל קודם גמר בישולו - ולכן מדגיש הוא מן האדום עכשיו ומיד, קודם שיתבשל ויהפך את צבעו.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.