English | Francais

Search


שנת תשס"ב | שבת פרשת בשלח

התורה והמדינה (מעזבונו של מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל)

"פוליטיקה" ו"אמת" הילכו יחדיו?מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל היה ראש וראשון לחיפוש מקורות הלכתיים לשאלת מעשיות המתעוררות תוך כדי קיומם של חיים ציבוריים במדינה יהודית עצמאית, דמוקרטית ומודרנית. אחת השאלות המרכזיות שהטרידו את הציבור במדינתו הצעירה היתה האוירה ברשות הרבים בימי שבת, חג ומועד. התחבורה הציבורית השובתת בימי חג ומועד היא אלמנט מרכזי ביצירת אוירת שבתון בימים המקודשים.
הדמוקרטיה מטבעה היא "אומנות הפשרה", ההלכה מטבעה מודרכת על ידי כללים מסוג "יקוב הדין את ההר" שהרי משה אמת ותורתו אמת" והאמת היא אחת. המפגש המרתק בין שני העולמות ה"עלמא דשקרא" של הפוליטיקה וה"אמת המוחלטת" של ההלכה מזמין דיון מעמיק שתוצאותיו אמורות לסקרן כל אינטלקטואל. מפגש מסוג זה התקיים כאשר עם קום המדינה יזמו הסיעות הדתיות בכנסת את "חוק השבת" שבא להבטיח, לפחות ברשות הרבים, את אוירת השבתון בימי חג ומועד. החוק שנחקק על פי כללי ה"סטטוס קוו" התנגש עם ה"מנהג" ב"חיפה האדומה" של אותם ימים, בה פעלו האוטובוסים והמוניות שבעה ימים בשבוע. עולם התורה התלבט האם לתמוך בחוק שיבטיח השבתת התחבורה הציבורית בכל חלקי הארץ מצד אחד ומאידך גיסא ייתן גושפנקא חוקית למציאות הנוראה ששררה כבר, בחיפה, בה נהגו לפי הכלל "עשה שבתך חול" בהקשר שונה לחלוטין מכוונתו המקורית.
בשבועות הקרובים נביא את המקורות בחז"ל ובדברי הראשונים באמצעותם ניסה מרן הרב ישראלי זצ"ל לקבוע את עמדתו ההלכתית.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.