English | Francais

Search


שנת תשס"ד | שבת פרשת נשא

השארת אתר-אינטרנט המספק מידע תמורת תשלום פתוח בשבת

שו"ת במראה הבזק"(מתוך ח"ה)

 

ניו יורק, ארה"ב                           New York, U.S.A

שבט תשס"ב

השארת אתר-אינטרנט המספק מידע תמורת תשלום פתוח בשבת

שאלה:

א. אתר-אינטרנט המספק מידע. כל הפעולות נעשות באופן אוטומטי, והורדת מידע אינה מחייבת  פעולות מצד הספק. האם לבעלים יהודי יש בעיה בהשארת האתר פתוח בשבת?

ב.  כנ"ל בשאלה א' והאתר מספק מידע בתשלום. ישנן שלוש צורות תשלום ושימוש:

1.        תשלום חד פעמי על מידע חד פעמי, החיוב נעשה בשבת לאחר לקיחת פרטי הלקוח ע"י האתר באופן אוטומטי. האם יש הבדל אם החיוב בפועל נעשב בשבת או אחרי השבת?

2.        תשלום שנתי מראש המאפשר כניסה חופשית לאתר, ולהוריד מידע.

3.        תשלום חד פעמי על מידע ספציפי (כגון מחירו של יהלום מסוים) ואז החיוב כמו בסעיף א.

 

תשובה:

אתר-אינטרנט המספק מידע המופנה לציבור הכללי, מותר להשאירו פתוח בשבת[1], גם אם הכניסה לאתר כרוכה בתשלום, ובתנאי שהתשלום הינו חודשי (או תקופתי אחר) ואינו חד-פעמי[2]. אבל כאשר החיוב הכספי הוא חד-פעמי, בעבור המידע הספציפי המסופק בשבת, לכתחילה אין להתיר אלא בדרך של שותפות עם גוי יום כנגד יום, ורק בשעת דחק והפסד גדול ניתן להתיר גם ללא שותפות כזו[3].

 

 [1]  מפני שבמקרה זה אין בעיית "לפני עיור" (שמא יכנס יהודי לאתר) – מפני:  1. שניתן לתלות שלא יכנס שום יהודי לאתר בשבת; 2. שיש בדרך-כלל אתרים דומים בבעלות גויים וחשיב "כתרי עברי דנהרא". ולעניין איסור מסייע דרבנן ישנן הרבה קולות השייכות לענייננו והן: סיוע למומר, סיוע למזיד וכו'... כמבואר לעיל בסעיף "איסור לפני עיור ומסייע"; 3. שכוונתו לספק מידע באופן המותר (גויים או אנשים שאצלם עדיין לא נכנסה שבת או שאצלם כבר יצאה), ואם יבוא אדם ויהנה מן האתר באיסור, אין אנו אחראים עליו - "והלעיטהו".

[2] מפני שנחשב כשכר שבת בהבלעה שמותר.

[3] מפני שבפשטות זהו שכר שבת, ובשעת הדחק והפסד ניתן לצרף פסק המהרש"ג שבקבלנות אין שכר שבת, ופסק ה"ביאור הלכה" שבמקום הפסד גדול מותר לקחת שכר שבת.

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.