English | Francais

Search


שנת תש"ע | שבת פרשת בהר בחוקותי

שו"ת במראה הבזק: צילום בית-הכנסת בשעת תפילה ובעת פתיחת הארון 

(מתוך ח"ד)

 

בריסל, בלגיה                                                           Brussels, Belgium

תמוז, ה'תשנ"ז

 

שאלה

אנחנו רוצים להכין גלוית נוף של בית הכנסת המרכזי של בריסל, בלגיה. אנו רוצים לצלם את ביה"כ מבחוץ ומבפנים כשארון הקודש פתוח ורואים את ספרי התורה. האם יש בכך בעיה הלכתית?

 

תשובה

מותר לצלם את בית-הכנסת מבחוץ וגם מבפנים, ואף מותר לפתוח את ארון-הקודש לשם צילומו1, אבל יש לעשות את הצילום בדרך שלא תגרום לזלזול בכבוד בית-הכנסת ובקדושתו2  3.

אם הדבר יעשה כך, וגם תהיה הקפדה שלא להפריע את המתפללים, מותר לצלם אף בזמן התפילה, ומוטב לעשות כך ולא לצלם תפילה מבוימת4.

 

 ________________________________________________

 

1   עיין שו"ת "במראה הבזק" (ח"ב עמ' 31) וכל שכן כאן, שהרי מטרת הצילום היא חיזוק החזקת בית-הכנסת והקהילה. ואולי הדבר דומה למה שמצינו, שהיו פותחין הפרוכת בבית-המקדש כדי להראות לישראל חיבתם לפני המקום, אולי כדי לחזקם בעבודת ה', עיין יומא (נד ע"א).

2   שו"ע (אורח חיים סי' קנא סעיף א).

3  אם מופיע על ארון הקודש או על בית-הכנסת שם הוי"ה, יש לדאוג לכך שפרט זה לא יופיע בצילומים.

4  עיין שו"ת "במראה הבזק" (שם).

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' כסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב ז"ל

בן אברהם ועיישה סבג

 

 לע"נ

דוד צבי טרשנסקי ז"ל

נלב"ע כ"ח באייר

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.