English | Francais

Search


שנת תש"ע | שבת פרשת שלח

שו"ת במראה הבזק: הדלקת זרקור באמצעות חיישן כחלק ממערכת בטחון ואזעקה, בבית פרטי, בשבת(מתוך ח"ד)

 

קליפורניה, ארה"ב                                                       California, USA

אדר ב', ה'תשנ"ז

 

שאלה

מערכת הבטחון והאזעקה בבית פרטי כוללת גם חיישנים המקיפים את הבית. בהתקרב אדם לבית החיישן מגלה אותו ומדליק זרקור המאיר אותו ואת הסביבה. אין כל אפשרות להתקרב אל הבית בלי להפעיל את המערכת. כיצד לנהוג בנושא זה בשבת?

 

תשובה

באופן כללי אין להפעיל מערכת-אזעקה או מערכת בטחון בבית פרטי שתמנע כניסה אל הבית ותאפשר כניסה מבוקרת רק אחר פעולות שהן בגדר חילול שבת.

יושם נא לב להבדל בתשובות לעניין בית-כנסת שבו מותרת התקנת מערכת-בטחון חשמלית לבין בית פרטי שבו היא אסורה1.

אם גם כניסת בני משפחה או אורחים מוזמנים או מזדמנים תגרום להפעלת הזרקור, הרי שהדבר אסור משום שזהו פסיק רישיה דניחא ליה. אבל אם המערכת תפעל רק בשעות הלילה המאוחרות, בזמן שבני-הבית אינם יוצאים ואינם נכנסים כלל, וגם אורחים קרואים או מזדמנים אינם מגיעים, וממילא תפעל רק במקרה של הופעת גנב או פורץ, הרי מותר להפעילה מראש, באמצעות שעון-שבת, גם בבית פרטי.

כמובן שניתן להיעזר בפתרונות טכניים, כגון אלה המוצעים ע"י מכון "צומת" באלון שבות, ישראל.

 

 

______________________________________________________

 

 1 עיין גם במאמריהם של הגרא"י הרצוג, הרב הראשי לישראל בעת קום המדינה, ושל הגר"ש ישראלי בנושא מערכת-בטחון ושבת (הופיעו בקובץ "בצומת התורה והמדינה", תחילת כרך ג). עוד עיין שו"ת "במראה הבזק" (ח"א תשובות כח וכט, א ול5 במהדורה ראשונה) ולעיל בתשובות הקודמות וכן בעניין דומה בתשובה הבאה.

 

 

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' כסלו תשס"ט
 
לע"נ
רבי יעקב ז"ל
בן אברהם ועיישה סבג
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.