English | Francais

Search


שנת תשע"א | שבת מצורע

שו"ת במראה הבזק: מכירת חמץ של בית אבות, שחברה בבעלות נכרית מספקת לו את המזון(מתוך ח"ז)

 

טורינו, איטליה                                                        Torino, Italy      

ניסן, תשס"ט

 

שאלה

הקהילה החכירה את הספקת המזון ושירותי המטבח של בית האבות, כולל קניות, אחסון ובישול (בהתאם לכללי הכשרות ובהשגחה, כמובן), לחברת גויים המתעסקת בכך. איך לבצע את מכירת החמץ לקראת הפסח, מתוך ההנחה שמצרכי המזון שבמחסן שייכים חוקית לחברה הנ"ל?


 

תשובה

אם החמץ שייך לחברה, אין צורך למכרו1, אלא אם כן ישנה אחריות של הקהילה (או של הנהלת בית האבות) כלפי החברה על נזקים שקורים למוצרי החמץ.

אם אכן יש לקהילה אחריות תשלומין על נזקים שיקרו לחמץ (אם ייגנב וכדומה) – נחלקו האחרונים אם מועילה מכירה לחמץ זה. לכן הדרך הרצויה היא לעשות מכירת חמץ רגילה, וגם למכור את הבית שהחמץ מונח בו לגוי (בדרך של מכירת חמץ), והגוי יקבל עליו אחריות על נזקי גנבה, אבדה וכדומה, אם יקרו לחמץ2.

אפשרות נוספת היא לסכם עם החברה, שלמשך ימי הפסח אין לקהילה אחריות על החמץ3 (יש לדאוג שיהיה לזה תוקף חוקי).

אם אין לקהילה אחריות על החמץ – אין צורך בכל זה, אלא צריך לסגור את החמץ בחדר, או אפילו במחיצה שסוגרת את הנגישות לחמץ (מספיקה מחיצה יציבה בגובה עשרה טפחים – 80 ס"מ).

 

__________________________________________________________

 

1 שו"ע (או"ח סי' תמ סע' א).

2 "משנה ברורה" (שם ס"ק ד).

 3שו"ע (שם סע' א).

 4שם סע' ב.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' כסלו תשס"ט

  

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

לע"נ

נחום אליעזר רענן בן יוסף הכהן (לארי) רוט ז"ל

נלב"ע כ"ג אדר א' תשע"א

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.