English | Francais

Search


> חנות ספרים > מספרי הרב ישראלי זצ"ל

חנות ספרים

גאון בתורה ובמידות

שפה: עברית
מחיר: 55 ש"ח

ספר זיכרון - פרקים לדרכו ולדמותו של מרן הגאון הרב שאול ישראלי זצ"ל.


דבר לדור

שפה: עברית
מחיר: 45 ש"ח
בראש ישיבת מרכז הרב עמדו לפני מו"ר מרן הגאון הרב שאול ישראל זצ"ל מוריו ורבותיו הראי"ה והגרי"מ חרל"פ זצ"ל וידידו הגרצ"י קוק. בקובץ זה נאספו דרשות, רשימות ומאמרים שנכתבו לזכרם על ידו.

הרבנות והמדינה

שפה: עברית

אוסף מאמרים של מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל, שנתפרסמו במשך עשרות שנים בנושא החשוב של הקשר בין הרבנות והמדינה.

אזל מהמלאי 


זה היום עשה ה'

שפה: עברית
מחיר: 52 ש"ח

מהדורה שלישית ומורחבת

אסופת דרשות ומאמרים ליום העצמאות וליום ירושלים שנאמרו ע"י הגר"ש ישראל זצ"ל, בצירוף סדר התפילה ליום העצמאות ויום ירושלים


חוות בנימין א-ג

שפה: עברית
מחיר: 120 ש"ח

מאמרים הלכתיים של מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל בנושאים: התורה והארץ, רפואה והלכה ועוד. כולל מפתח עניינים ומקורות לכל ספריו.

חלק ג' אזל


משפטי שאול

שפה: עברית
מחיר: 80 ש"ח
פסקי דין עקרוניים של מו"ר מרן הגאון הרב שאול ישראלי זצ"ל בשבתו בבית הדין הגדול בירושלים. בספר גם משא ומתן בנושאים אלה עם גדולי הדור.

עמוד הימיני

שפה: עברית
מחיר: 75 ש"ח
ספרו המעמיק של מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל, בירורי הלכה ומאמרים מעמיקים בענייני תורה ומדינה, דמוקרטיה   והלכות ציבור. 

פרקים במחשבת ישראל

שפה: עברית
מחיר: 60 ש"ח
ספרו הקלאסי של מו"ר הגאון הרב שאול ישראלי המביא את יסודות מחשבת ישראל בכל הדורות מספרות חז"ל ועד ימינו אלה.

שיח שאול לימים הנוראים

שפה: עברית
מחיר: 46 ש"ח

שיחותיו, דרשותיו ומקצת משיעוריו של מרן הגאון הרב שאול ישראלי זצ"ל לימים הנוראים


שיח שאול על התורה

שפה: עברית
מחיר: 73 ש"ח
אסופה של שיחותיו של מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל לפרשיות השבוע, כפי שלוקטו בעיקר מתוך מחברותיו: פרשנות והגות תוך התייחסות לאתגרי השעה והדור.

שערי שאול - נדרים

שפה: עברית
מחיר: 58 ש"ח
סדרת שיעוריו של מרן הגר"ש ישראלי על מסכת נדרים. השיעורים נאמרו כשיעורים כלליים בישיבת מרכז הרב ובהם באים לידי ביטוי שיטתו הפדגוגית בהנחלת התורה לתלמידים ויכולת ניתוח מעמיקה שמאפיינת את כל כתביו בכל התחומים.

שערי שאול - פסחים

שפה: עברית
מחיר: 58 ש"ח
סדרת שיעוריו של מרן הגר"ש ישראלי על מסכת פסחים. השיעורים נאמרו כשיעורים כלליים בישיבת מרכז הרב ובהם באים לידי ביטוי שיטתו הפדגוגית בהנחלת התורה לתלמידים ויכולת ניתוח מעמיקה שמאפיינת את כל כתביו בכל התחומים.

שערי שאול - שבת

שפה: עברית
מחיר: 58 ש"ח
סדרת שיעוריו של מרן הגר"ש ישראלי על מסכת שבת. השיעורים נאמרו כשיעורים כלליים בישיבת מרכז הרב ובהם באים לידי ביטוי שיטתו הפדגוגית בהנחלת התורה לתלמידים ויכולת ניתוח מעמיקה שמאפיינת את כל כתביו בכל התחומים.

שערי שאול בבא קמא

שפה: עברית
מחיר: 58 ש"ח
סדרת שיעוריו של מרן הגר"ש ישראלי על מסכת בבא קמא. השיעורים נאמרו כשיעורים כלליים בישיבת מרכז הרב ובהם באים לידי ביטוי שיטתו הפדגוגית בהנחלת התורה לתלמידים ויכולת ניתוח מעמיקה שמאפיינת את כל כתביו בכל התחומים.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.