English | Francais

Search


גיליון מספר 23 - חוזים

תגובות לפסקי הדין בגליון הקודםפסק הדין בנושא: פיצוי על נזק ומניעת רווח עקב הפרת הסכם
בפסק הדין הרב דן בהתחייבות לפצות את התובע מצד דיני התחייבות, וקובע שאין בהתחייבות כזו תוקף. אולם, נראה לי, שהיה מקום לדון בהתחייבות זו גם מצד דיני ערב – שהרי הנתבעים אמרו שיזרע, ואם הגידול לא יצליח, ויהיו לו הפסדים, הם יפצו אותו, ונמצא שהוא הוציא הוצאות על פיהם, שזה חיוב מדין ערב. בחיוב זה, אין, למיטב ידיעתי צורך באמירה בפני עדים ולא בקניין, שהרי זה דומה להתחייבות בשעת מתן מעות. במידה שמדובר בזאת, יש מקום לדון בשאלה של מודה במקצת. (הרב יואב שטרנברג)
 
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.