English | Francais

Search


גליון מספר 16 - זכויות יוצרים

העקרונות ההלכתיים העולים מפסקי הדין בגליון1. זכויות יוצרים / הרב עזרא בצרי
          א.         בית הדין מכיר במושג 'זכויות יוצרים' – לדעת חלק מהאחרונים רק מכח דינא דמלכותא, ולדעת חלקם - אף מעיקר הדין.
          ב.         זכויות אלו עוברות אף בירושה.
          ג.          הדפיס אדם ספרים שזכות היוצרים עליהם שייכת לאדם אחר, צריך לשלם את הרווחים לבעל זכויות היוצרים.
 
2. תביעה על שימוש ללא רשות בשם מסחרי / הרב אברהם שרמן
          א.         בית הדין מכיר במושג 'זכויות יוצרים' מעיקר הדין.
          ב.         הבעלים על זכויות יוצרים רשאי למנוע מאחרים את השימוש בהמצאתו, וכן לגבות תשלום ממי שהשתמש בהמצאה.
          ג.          בעלות על זכויות יוצרים קיימת רק במידה שלהמצאה ישנו ערך מסחרי, אולם אין הוא רשאי למנוע מאחרים להשתמש בהמצאה, כאשר אין לה ערך מסחרי.
 
3. תביעה לזכויות יוצרים / הרב ברוך יצחק לוין
          א.         בית הדין מכיר במושג 'זכויות יוצרים' – המקור לכך לדעתו הוא העובדה שהתורה מגדירה את החופר בור ברשות הרבים כבעל הבור, אף שוודאי אינו בעלים על רשות הרבים.
          ב.         אדם שפיתח פטנט חדש על סמך פטנט קודם, אף שהפטנט השני לא היה מומצא ללא הפטנט הראשון, אם אין בעל הפטנט השני עושה בפועל שימוש בפטנט הראשון, זהו ספקא דדינא אם צריך לשלם לבעל הפטנט הראשון.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.