English | Francais

Search


גליון מספר 53- התערבות בסיכסוכים פנים אירגוניים

העקרונות ההלכתיים העולים מפסקי הדין בגליון1. בית דין שפסק בהרכב חסר / בית הדין הגדול

          א.         ארגון שיש לו מערכת חוקים מקומית משלו, לצורך התנהלותו, רשאי לקבוע כי פרשנות חוקים אלו תהיה בידי מוסדות משלו, ולא בידי בית דין.

          ב.         באותו אופן, יש לארגון שכזה לקבוע בית דין שידון בסכסוכים פנימיים משלו.

          ג.          גוף שקיבל סמכות לפרש חוקים, אין בסמכותו להחליט החלטות שאינן בגדר פירוש לחוק, אלא בגדר 'חידוש'.

          ד.         בהעדר גוף שיפוטי פנימי, או במקרה שהגוף השיפוטי אינו יכול לדון חוזרת סמכות השיפוט לידיו של בית דין הדן על פי דין תורה.

2. סמכות בית הדין לפרש תקנות / בית הדין האזורי תל אביב

          א.         כאשר בית דין מפרש תקנות מקומיות של ארגון מסויים, אין בסמכותו לפרש, אלא על פי לשון התקנות, ולא בהתאם לטובת הארגון או שיקולים מעין אלו.

          ב.         תקנה שנתקנה עבור כל חברי ארגון מסויים, כל חברי הארגון כפופים לה, ללא יוצא מן הכלל.

          ג.          אף אם יש נימוקים סבירים לקבוע, כי לאנשים מסויימים לא נתקנה התקנה, אם הללו לא הוצאו מן הכלל במפורש בתקנה, חלה התקנה גם עליהם.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.