English | Francais

Search


גליון מס' 58 - שומת בית הדין

העקרונות ההלכתיים העולים מפסקי הדין בגליון1. מקח טעות בקניית מחשב יד שנייה / הרב מימון נהרי

          א.         שוויו של חפץ ייקבע על פי שומתם של שלושה בקיאים.

          ב.         כאשר יש מחלוקת בין השמאים, יש לקבוע את המחיר באופן כזה שייצג את דעתם של רוב השמאים.

          ג.          המוכר את חפציו האישיים, אין במכירה זו אונאה אם מדובר בחפצים שיש להם ערך סנטימנטאלי.

          ד.         נחלקו הדעות אם במכירת חפצים אישיים יש אונאה כאשר האונאה היא יותר משתות.

 

2. עבודה קבלנית שהופסקה / בית הדין משפט והלכה בישראל

          א.         תשלום על עבודה קבלנית שהופסקה לפני סיומה ייקבע באופן יחסי לתשלום שסוכם מראש על העבודה כולה.

          ב.         התשלום על תוספות עבודה, שנעשו בלא סיכום מראש ולא נכללו בהסכם המקורי, ייקבע גם הוא באופן יחסי לסולם השכר בהסכם המקורי.

          ג.          במידה שאין אפשרות לשום את שווי העבודה במדויק, רשאי בית הדין להשתמש בשיקול דעתו ולקבוע שומה כפשרה.

          ד.         גם עלות הבירור ומשך הזמן שהוא אמור להימשך, משמשים כמדד לקביעה שאין אפשרות לשום את שווי העבודה במדויק.

 

3. עבודת הכנה למסע פרסום / הרב אליעזר שנקולבסקי

          א.         מזמין עבודה קבלנית שביטל את העבודה באמצעה, חייב לשלם על העבודה שנעשתה, באופן יחסי לשכר העבודה כולה.

          ב.         האמור בסעיף א נכון אף כאשר מחמת הפסקת העבודה לא הגיעה למזמין שום תועלת מהעבודה החלקית שנעשתה.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.