English | Francais

Search


שנת תשס"ז | שבת פרשת תצוה

משפט והלכה - משפטי שאול / הלכה פסוקהמשפטי שאול – בית הדין משפט והלכה בישראל
 
היקף הפעילות בבית הדין "משפט והלכה בישראל", ב"ה גדל והולך. עם זאת אנו מודעים לכך שהשימוש בבית דין של תורה, עדיין אינו מובן מאליו בציבור הדתי לאומי.
אנו שואפים להפוך את בתי הדין לממונות לחלק בלתי נפרד מהמוסדות הרוחניים-חברתיים של הציבור.
בנושא זה אנו פועלים בשבועות האחרונים במיזם חדש. ביוזמת ראשי מכון "ארץ חמדה" יוצא בימים אלו      "קול קורא", עליו חתמו כבר עשרות רבנים מרכזיים בציבור הדתי לאומי. עניינו הוא קריאה לציבור הרחב לפנות לדין תורה בעת סכסוך משפטי. אנו מבקשים גם לעודד אנשים החותמים על הסכמים עסקיים, לשלב סעיף בו נקבע בית דין של תורה כבורר מוסכם. בנוסף, החותמים יפעלו שמוסדות ציבוריים הקשורים אליהם, ינהגו בדרך זו.
להלן נוסח הקריאה, אשר בקרוב תפורסם בליווי רשימת הרבנים החותמים.
 
קול קורא
ציון במשפט תפדה
 
"אלקים נצב בעדת א-ל, בקרב אלהים ישפט" (תהילים פב). הרעיון ששכינה שורה במקום המשפט עומד ברקע החובה התורנית לדון על פי ההלכה.
חידוש לאומיות יהודית ריבונית מבטא שאיפה שגם המערכת המשפטית תשקף את מסורת המשפט התורני.
 
על רקע זה, אנו, רבנים ואישי ציבור בציונות הדתית, קוראים לציבור הרחב לעשות שימוש, בשעת הצורך, בשירותיהם של בתי הדין לממונות כדי שהסכסוך יתברר בדין תורה, על פי אדני הצדק של מורשת ישראל.
 
נפעל לכך, שמוסדות הציבור הדתי שבפעילותם אנו מעורבים, יפנו בשעת סכסוך משפטי, אל בתי הדין לממונות. כמו כן, נפעל שבמסגרת הסכמים הנחתמים עם גופים שונים, יקבע מראש בית דין לממונות כבורר מוסכם.
 
מדינת ישראל מכירה בזכותם של צדדים לקבוע אדם או גוף שיפוטי, כבורר מוסכם, ונותנת להכרעת הבורר תוקף חוקי הניתן לאכיפה.
 
תקוותנו היא שגישה זו תקדם את תחייתו של משפט התורה, ותביא גם להעמקת שילובו במשפט הכללי. יהי רצון שיתקיים בנו חזון הנביאים: "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה..." (ישעיה א' כ"ז)
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.