English | Francais

Search


שנת תשע"ח| שבת פרשת במדבר

פרשת השבוע: על מדורות, ציונות לימוד תורה ושירות בצה"ל. חלק ג'

הרב יוסף כרמל, ראש כולל 'ארץ חמדה'

ניתן לאחד את השלהבות ואין סתירה בין לימוד תורה ושירות צבאי! כך סיכמנו בדברינו לפרשיות בהר ובחוקותי .

נמשיך לברר את הנושא ונעלה לדיון את השאלה: האם יש משמעות רוחנית ותורנית להקמתה של ישות מדינית עצמאית בארץ הקודש?

נחזור אל דברי מרן הראי"ה קוק בספרו "שבת הארץ" (מבוא פרק טו).וז"ל: "אבל כ"ז (שאלת הרדב"ז) מיוסד על הסברא, שאין שום מעלה אחת לארץ ישראל מלבד מה שעל ידה אפשר לקיים את מצות התלויות בה, והיא לפי זה רק כעין הכשר להמצות התלויות בארץ, לפיכך כשמפקיעים חובת המצות, אפילו ע"פ הכרח, שוב אין כאן מצות ישוב ארץ ישראל. ובאמת לא כן  הדבר; וסברא זו אינה מיוסדת ע"פ עיקר יסודה של תורה, התלויה ביסוד קדושתה העליונה גם היא בארץ ישראל, ו"מלכה ושריה בגוים אין תורה" (איכה ב' ט) "וכיון שגלו ישראל ממקומם אין לך ביטול-תורה גדול מזה" (חגיגה ה.) כי ארץ ישראל דומה בזה לתלמוד תורה (מצווה שמעלתה כוללת גם את היכולת לקיים מצוות כהלכה כתוצאה של הלימוד והעיסוק בה)".

אפשר להבין כפשוטם את דברי הנביא: "מַלְכָּהּ וְשָׂרֶיהָ בַגּוֹיִם אֵין תּוֹרָה גַּם נְבִיאֶיהָ לֹא מָצְאוּ חָזוֹן מֵיְקֹוָק" (איכה ב' ט), ברגע שמלך ישראל ושריו יצאו לגלות, וממלכת יהודה איבדה את עצמאותה המדינית, כל מערכות החיים קרסו, הישיבות נסגרו והגולים היו עסוקים בהישרדות פיזית. לכן, לא יכלו להמשיך מבחינה מעשית ללמוד תורה ולהתעלות מבחינה רוחנית. כך גם הנביאים, כיוון שגלו מארצם והיו טרודים בהצלתם הגשמית, לא היו פנויים לקבל נבואה. על פי דברי הרב זצ"ל מדובר בבעיה רוחנית מהותית, שורשית, ביטול היישות המדינית ואיבוד העצמאות הוא בבחינת אֵין תּוֹרָה מפני ש"עיקר יסודה של תורה, (ה)תלויה ביסוד קדושתה העליונה גם היא בארץ ישראל".

ההשפעה הרוחנית היא דו כיוונית, על כן ניתן לקבוע בוודאות כי: "מַלְכָּהּ וְשָׂרֶיהָ [לא] בַגּוֹיִם [יש] תּוֹרָה". כשיש מלך=ממשלה ושרים (עיינו במשפט כהן לראי"ה קוק סימן קמד סעיף טו, עמוד שלז) במדינה יהודית עצמאית יש תורה! ממילא גם חזרת הנבואה תלויה בחידוש העצמאות המדינית שהרי "מַלְכָּהּ וְשָׂרֶיהָ בַגּוֹיִם ... גַּם נְבִיאֶיהָ לֹא מָצְאוּ חָזוֹן מֵיְקֹוָק".

זה גם עומק דברי חז"ל: "וכיון שגלו ישראל ממקומם אין לך ביטול-תורה גדול מזה" (חגיגה ה.).

שוב, אין כאן בעיה טכנית מציאותית, שהרי החיים בגלות קשים יותר ואינם מאפשרים למצוא את הזמן והכוחות הנדרשים ללימוד תורה. הרב זצ"ל חידש שעזיבת הארץ בגלל ביטול העצמאות המדינית היא היא ביטול תורה!!!

קיומו של צה"ל הוא המאפשר את העצמאות המדינית, השירות הצבאי גם הוא בבחינת: "מַלְכָּהּ וְשָׂרֶיהָ [לא] בַגּוֹיִם [יש] תּוֹרָה".

 

בשבעים השנים האחרונות אנו זוכים לראות בעינינו בשוב ד' ציון, בהקמת מדינת ישראל שהפכה למרכז התורני הגדול ביותר בעולם. המקום בו "יש תורה" שהיא גם המקום שבו הרמה הלימודית התורנית הגבוהה ביותר בעולם.

ערב חג השבועות - חג מתן תורה, נודה לקב"ה על "קיום התורה" הענק לו זכינו, ונתפלל שבית המדרש שלנו ב"ארץ חמדה" יהווה גורם עוד יותר משמעותי ב"יש תורה".

נתפלל גם על חידוש הנבואה במהרה בימנו. אמן!

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

פריאל דפנה חיה בת שרה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יפה בת רחל יענטע
בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד

 
לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז 

 
לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

 לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 
 

 לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

 לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

 לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח


לע"נ

מרים ריגלר ע"ה

רעייתו של ד"ר מיכאל ריגלר הי"ו

נלב"ע אייר תשע"ח


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.