English | Francais

Search


שנת תשס"ה | שבת פרשת תצוה

שו"ת במראה הבזקניו-יורק, ארה"ב New York, U.S.A
טבת, ה'תשנ"ט

טו. העברת ספר-התורה לעזרת-נשים בדרכו חזרה לארון הקודש.

שאלה

בשו"ת במראה הבזק ח"ג תשובה כט התרתם להעביר את ספר התורה בדרכו אל ארון הקודש ליד עזרת הנשים כדי שגם הן תוכלנה לנשק אותו. מה לעשות במקרה והפתח לעזרת הנשים צר. האם החזן יכול לתת את ספר התורה לאחת הנשים להעביר אותו בין הנשים בעזרת הנשים שרוצות לנשק את התורה ולהחזיר אותו לחזן אח"כ?

תשובה
מה שכתבנו בשו"ת "במראה הבזק" (ח"ג תשובה כט) מבוסס על כך שאין כאן משום שינוי המנהג (עיין בדבריו של הרב פרופ' דניאל שפרבר, "מנהגי ישראל" ח"א פ"א), ועל כך שבקשת הנשים באה מתוך רצון להתקרב אל הקודש בדרך נכונה.
יש לעודד נשים לבוא לבית-הכנסת ולהשתתף באופן פעיל בתפילה על-פי ההלכה, ולכן צריכה עזרת-הנשים להיות בנויה כך שהנשים תרגשנה כשותפות, תוך שמירה על כללי הצניעות והטהרה, כראוי לחיים יהודים, וקל-וחומר כאשר מתקרבים אל הקודש.
הפתרון היותר רצוי במקרה זה הוא להרחיב את הפתח, ובכך להשיג את המטרה.
ולסיום - הערה. כל שינוי ממנהג, גם אם אין בו משום איסור, עלול לגרום למחלוקת ולדברי-ריב שמקומם לא יכירם לא בחיי הקהילה ובוודאי לא בבית-הכנסת. ולכן מוטל על הרב המרא דאתרא להחליט, בכל מקום ובכל זמן, מה עשוי לקרב את אנשי קהילתו לעבודת ה'.

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.