English | Francais

Search


שנת תשע"ט| שבת פרשת קרח

הלכה פסוקה: תקצירים מתוך פסקי דין - רשת בתי הדין 'ארץ חמדה גזית

הרב עקיבא כהנא

תביעת משרד שידוכים שלא עמד בהסכם
'ארץ חמדה גזית' רמת גן / סיון תשע"ח / תיק 78024

דיינים: הרב אהרון כ"ץ

פסק הדין:  על משרד השידוכים להציע לפחות עוד שלוש הצעות תמורת הכסף ששולם.

המקרה בקצרה:
התובע חתם על חוזה עם משרד שידוכים עבורו, הוא הסביר לבעל המשרד (הנתבע) את דרישותיו, ושילם במעמד החתימה 7,000 ₪. ההתנייה שהיתה בחוזה, שלא תהיה באפשרות התובע לדרוש את הכסף בחזרה, נמחקה על ידי הצדדים. כמו כן הצדדים הוסיפו בכתב יד שאם התובע ירגיש מרומה בתוך שנה מהחתימה, החברה תסכים להתדיין בדין תורה. הוצעו לתובע 13 הצעות, חלקן לא התאימו לו, וחלקן נדחו מסיבות שונות, או שהנשים סירבו להצעה. התובע טוען שדמי השדכנות מופרזים, ובנוסף טען שהוצעו מעט מדי הצעות, ורק אחת מהן הגיעה לכלל פגישה. לטענתו, רוב ההצעות לא היו מתאימות, וחלק מהנשים לא ידעו שמסרו את הפרטים שלהם. התובע תובע את הכסף בחזרה, בצירוף 2,000 ₪ על ביטול זמנו. לטענת הנתבע הוא עמד בהתחייבותו, הוצעו לתובע מעל 36 הצעות, ולא היתה שום התחייבות למספר פגישות מסוים.

נימוקים בקצרה:
א. האם הנתבע עמד בהתחייבותו?
על פי החוזה שבין הצדדים מצד אחד הנתבע התחייב לבנות במהלך שנה מאגר של בחורות פוטנציאליות שיוכלו להתאים לתובע, ומצד שני נכתב שהתובע לא יוכל לדרוש תוצאות ממשיות. לפי הבנת בית הדין פרשנות החוזה היא שעל הנתבע להציע לתובע הצעות שיתאימו לדרישותיו כפי שפורטו בפגישה הראשונה. כיון שהנתבע הציע כ-40 הצעות, קשה לומר שהוא לא עמד בהתחייבויותיו, גם אם לא כולן התאימו באופן מדויק לדרישות התובע. זאת, משום שבשידוכים ידוע מראש חלק מההצעות לא יתאימו באופן מלא לדרישות.
אשר על כן, הטענה שהנתבע לא עמד בהתחייבותו – נדחתה.

ב. טענה לדמי שדכנות מופרזים
התובע טען לדמי שדכנות מופרזים, טענה זו נדונה כבר בפס"ד מס' 73064. שם נכתב שאמנם מהר"ם מרוטנברג פסק שאדם שהבטיח לשדכן שכר מופרז אינו חייב לשלם אותו וכך פסקו שו"ע ורמ"א (חו"מ רסד, ז). אלא שבנידון זה יש לדחות את הטענה מכמה סיבות: 1. נכתב בשו"ע (שם) שאם הכסף כבר שולם לא ניתן לתבוע את השבתו, משום שהתשלום מהווה הסכמה לתמורה שסוכמה. 2. במקרה שלנו אין לשדכנות שכר ידוע וקבוע, ולכן יש לשלם את מה שסוכם (ש"ך) 3. דעת קצות החושן שבשדכנות יש לשלם את מה שסוכם, כיוון שיש הוצאות לשדכן.
לפיכך, הטענה שדמי השדכנות היו מופרזים – נדחתה.

ג. הכרעה בדרך פשרה
למרות האמור לעיל, כיון שרק הצעות בודדות הבשילו לקראת מפגש, מטעם פשרה, מחייב בית הדין את הנתבע להציע עוד שלוש הצעות שיגיעו לפגישות ללא תשלום נוסף.

 למעבר לפסק הדין המלא

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

ניר רפאל בן רחל ברכה

רפאל יצחק בן חנה

יהודה בן חיה אסתר

רפאל ישי בן צפורה פייגא

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

מאיר בן דינה ציפורה
רוחמה רחל בת שושנה
יאיר מנחם בן יהודית חנה

איילת חן בת שולמית
נחמה צביה בת שושנה בריינא

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יפה בת רחל יענטע

נתנאל בן שרה זהבה

נעמי בת אסתר

ברכה בת מרים רחל

יוסף בן רחל חלילי

חנה שרה בת שושנה הינדה יהודית

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ
גב' לוריין הופמן ז"ל

 לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל 

נלב"ע סיון תשע"ט

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.