English | Francais

Search


שנת תשע"ט| שבת פרשת קרח

שו"ת במראה הבזק: השתתפות הרב בתפילת שחרית לאחר זמנה(מתוך ח"ד)

בואנוס איירס, ארגנטינה         Buenos Aires, Argentina

תשרי, ה'תשנ"ו

שאלה
בקהילה האשכנזית בעירנו נהוג מימים ימימה להתחיל את התפילה מאוחר מאוד בכל שבת בבוקר. בקיץ משמעות הענין היא שהתפילה מתחילה לאחר סוף זמן תפילת שחרית. חלק מן הקהילה האשכנזית פורש באותה תקופה ועובר להתפלל עם הקהילה הספרדית.

נסיונות להדבר עם הציבור נתקלו בהתנגדות בטענות כי זהו מנהג ותיק מאז יסוד הקהילה, גם כך הם מגיעים מאוד מאוחר ועוד שברוב העולם לטענתם לא מקפידים על "מנהג חסידים" להתפלל בזמן.

א.   האם הם צודקים בטענותיהם?

ב.   האם עלי להתפלל ביחידות, בזמן?

ג.    האם עלי להתפלל עם הקהילה הספרדית? צעד זה עלול לעורר התנגדות חריפה בין חברי קהילתי.

תשובה
כדי למלא את תפקידך כרב בלי לפגוע בהלכה שיש להתפלל תפילה בזמנה1, עצתנו לך היא שתתפלל שחרית עם המניין הספרדי, ולאחר חזרת הש"ץ2 תעבור אל בית-הכנסת האשכנזי, תשהה עמהם בזמן התפילה ותבצע את תפקידך. אם בלתי-אפשרי לנהוג כך, התפלל ביחידות תפילת ותיקין3 תגיע לבית-הכנסת האשכנזי עם התחלת התפילה שם, וכנ"ל. ודאי שיש להשתדל שלא לפגוע בציבור ולא להדגיש את העובדה שכבר התפללת קודם לכן. קריאת-התורה תשמע עם המניין האשכנזי, כרגיל, והוא הדין, כמובן, באשר לתפילת מוסף, שאותה תתפלל עם בני קהילתך.
______________

1   אנו מניחים שהתפילה בבית-הכנסת האשכנזי היא אחרי הזמן גם לשיטת הגר"א. ובשולי הדברים נוסיף שבאופן כללי אף מי שנהג להחמיר בזמן תפילה לפי שיטת "מגן אברהם", אין ספק שתפילה בציבור עדיפה, ויתפלל בציבור על-פי זמני הגר"א - שו"ת "מנחת יצחק" (ח"ג סי' עא).

2   כי חזרת הש"צ היא עיקר התפילה בציבור, לדעת כמה פוסקים. עיין "ליקוטי שו"ת חתם סופר" (ג). וכן "ילקוט יוסף" (הלכות תפילה ט).

3   עיין "ילקוט יוסף" (הלכות תפילה ד) וכן "תפילה כהלכתה" (פרק ג סעיף לג) שיש שיטות, לפיהן תמיד עדיפה תפילת ותיקין על תפילה בציבור.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

ניר רפאל בן רחל ברכה

רפאל יצחק בן חנה

יהודה בן חיה אסתר

רפאל ישי בן צפורה פייגא

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

מאיר בן דינה ציפורה
רוחמה רחל בת שושנה
יאיר מנחם בן יהודית חנה

איילת חן בת שולמית
נחמה צביה בת שושנה בריינא

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יפה בת רחל יענטע

נתנאל בן שרה זהבה

נעמי בת אסתר

ברכה בת מרים רחל

יוסף בן רחל חלילי

חנה שרה בת שושנה הינדה יהודית

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ
גב' לוריין הופמן ז"ל

 לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל 

נלב"ע סיון תשע"ט

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.