English | Francais

Search


שנת תשס"ט | שבת פרשת כי תצא

שו"ת "במראה הבזק": מענה מצד הכלה לאמירת החתן "הרי את מקודשת…", ומסירת טבעת מן הכלה לחתן(מתוך ח"ה)

 

ויקטוריה, אוסטרליה                             Victoria, Australia

שבט תש"ס

 

מענה מצד הכלה לאמירת החתן "הרי את מקודשת", ומסירת טבעת מן הכלה לחתן

 

שאלה

נתבקשתי לסדר חופה וקידושין לזוג צעיר בקהילתי. במסגרת פגישותיי עם החתן והכלה, ביקשה הכלה את רשותי לענות לחתן אחרי שיקדש אותה בטבעת עם הנוסח המקובל, "אני מקבלת טבעת זו והרי אני מקודשת לך בזה כדת משה וישראל". ברצוני להדגיש שהזוג שומרי מצוות, הכלה גם לומדת תורה והם יראי שמים בתכלית.

היתר כזה ייתן לה את ההרגשה הטובה תוך הקפדה על ההלכה, שרק החתן מקדש את הכלה.

כמו כן ברצוני לשאול אם מותר להוסיף את שמות האמהות של החתן והכלה בנוסח הכתובה?

במקרה אחר בקשה הכלה גם היא לתת לחתן טבעת ולומר לו הרי אני מקודשת לך, סירבתי להתיר זאת, האם נהגתי כשורה?

 

תשובה

לפני התייחסות לפרטים נדגיש שצריך לנהוג במשנה זהירות בכל הנוגע לשינוי במנהגי טקס החתונה, ויש להבדיל בין שינויים שעלולים לגרום לבעיות הלכיות ולבין שינויים אחרים. עוד יש להבחין בין שינויים שמאפשרים לחתן ולכלה לבטא עניינים אישיים שחשובים להם בגלל רקעם ואישיותם, ושפתיחות בתחום זה תקרב אותם לחיבת היהדות ואהבת תורה, ולבין שינויים בעלי אופי אידיאולוגי בעייתי, שעלולים לחזק ח"ו "רוחות לא טובות".

א. אישה שמאוד רוצה להשיב לחתנה לאחר קידושיה "הרי אני מקבלת טבעת זו ומקודשת לך בה כדת משה וישראל", יכולה לעשות כך1.

ב. מצד ההלכה אין מניעה להוסיף את שם האמהות בכתובה, ואף-על-פי כן רצוי להימנע מזה, שהרי שבחם של ישראל בכך שלא רק שם האם ידוע, אלא ישראל נמנים "למשפחותם לבית אבותם", כדי להדגיש שבישראל גם האב ידוע2.

ג. נהגת כראוי, ואין להתיר שתיתן האישה טבעת לחתן, אפילו תאמר "הרי אני מקודשת לך", וכל שכן שאין להתיר אמירה כמו "הרי אתה מקודש לי"3.

 

 

_____________________________________________________

 

[1] עפ"י "שאילת משה" (סי' לג) ו"יד דוד" (על רמב"ם הל' אישות פ"ג הל' ב) שפסקו כך, והביאו שהמאירי וה"שיטה לא נודע למי" (קידושין ה ע"ב) כתבו, שאמירה זו אינה פוגעת בקידושין, הובאו דבריהם ב"אוצר הפוסקים" (סי' כז ס"ק מ אות ג). הרב מסדר הקידושין צריך להסביר לכלה שלא תחשוב, שאמירה זו היא פעולת קידושין, אלא היא רק הבעת הסכמה לקידושי הבעל, שכן, אם אמנם לאמירה זו תהיה בעיניה משמעות של קידושי האישה לאיש, יתכן שהיא תבטל את הקידושין (על-פי הפוסקים הנ"ל וכן עפל-פי עוד אחרונים המובאים ב"אוצר הפוסקים" שם אות א). גם חשוב שהרב מסדר הקידושין יודיע לקהל, שהכלה רק מביעה הסכמתה לקידושה על-ידי הבעל, כדי למנוע טעויות.

2 עיין באריכות בנושא זה בשו"ת "במראה הבזק" (ח"ד תשובה יא). וב"חמדת הארץ" ח"ג במאמרו של הרב יוסף כרמל.

3 אם הדבר חשוב מאוד לכלה, ניתן להציע שתתן לחתן טבעת לאחר סיום ברור של טקס החופה, ותאמר לו את הפסוק "שימני כחותם על ליבך כחותם על זרועך", או משפטים דומים לזה שאין להם שום משמעות קניינית. בהצעה זו אין מקום לחששות ש"כתב באגרות משה" (אה"ע ח"ג סי' יח, א). (א) מנהג נכרים לא שייך כאן; (ב) גם אין בזה חשש לטעות, שיחשבו שגם האישה מקדשת, שאפילו היתה נותנת טבעת ואומרת את הנוסח שהזכרנו בתשובה, מתיר "אגרות משה", אם זה ייעשה לאחר החופה שלא סמוך לחופה, וודאי שאמירה כזו, שאין לה שום משמעות, מותרת; (ג) לא שייך החשש שישכח דין תורה.

 

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

 משפחת 'ארץ חמדה' משתתפת בצערם של מש' הרב יוסף כרמל
ראש המכון, על מות אימו
מלכה טויבע ע"ה.

 

 לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' כסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

לע"נ

יצחק אייזיק יוזדן
 בן יהודה לייב ז"ל

נלב"ע כ"ט באב

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.