English | Francais

Search


שנת תש"ע | שבת פרשת קרח

שו"ת במראה הבזק: בדיני מקוהמתוך ח"ד)
 
מונטריי, מקסיקו                Monterrey, Mexico                                 
מרחשוון, ה'תשנ"ח
 
בדיני מקוה
 
שאלה
ברצוני לשפץ את המקוה בעירי. התעוררו מספר שאלות אשר תשובות עליהן יסיעו לי בשיפוץ המקווה.
א.    המים יוצאים מן המקווה דרך צינור פלסטיק לדוד חימום חיצוני. משאבה מחזירה את המים המחוממים דרך צינור פלסטיק אחר לאוצר מי הגשמים, ומשם, דרך בור, עוברים המים למקווה. האם זה מותר? (החימום חיצוני)
ב.    במידה וחימום חיצוני אסור. כיצד אפשר לחמם המים?
ג.     אילו חומרים כימיים מותר להוסיף למים לטיהורם?
ד.    במידה ונחוץ בור אחר לאוצר מי גשמים, באיזה מרחק ובאיזה גובה ביחס למקווה יש לבנות הבור?
ה.   היכן יש למקם את פתח הוצאת המים לאחר השימוש, להחלפת המים?
ו.     חור הנקוב בקיר, שדרכו מי אוצר הגשמים באים למקווה, מאפשר למי המקווה לחזור בחזרה לאוצר הגשמים. איך אפשר לתקן זאת?
 
תשובה
א.   המקוה המשמש את קהילתכם כשר ואין הוא נפסל בגלל חשש הזחילה1 (התחלפות המים). אולם יש להפסיק את פעולת המערכת בזמן הטבילה ממש2.
ב.   כדי להדר ולתקן עוד יותר, רצוי מאוד להחליף את שיטת החימום ולהתקין רדיאטור בתוך המקוה, כדי שיחמם את המים לטמפרטורה הרצויה בזמני הטבילה.
ג.    ניתן להוסיף חומרי-חיטוי למים כל עוד אינם משנים את צבע המים, וכן נהוג3.
ד.    לפי גדולי הפוסקים האחרונים שיטת הזריעה היא השיטה המומלצת לבניית מקוואות כיום, ויש המהדרין לעשות שני אוצרות, אחד לזריעה - ואז החור שדרכו עוברים המים הנזרעים צריך להיות לפחות 15 ס"מ מעל גובה המים המירבי, והשני יהיה אוצר-השקה. חור ההשקה יהיה מתחת לפני המים. יש לפותחו לצורך ההשקה ומותר לסותמו אחר כך בפקק גומי כדי שמי-האוצר לא יתלכלכו4.
ה.   הדרך המומלצת לריקון מי בור-הטבילה היא באמצעות משאבת-ואקום, ועל כן אין לעשות כל נקב בתוך בור-הטבילה (למעט חור כשפופרת-הנוד הנדרש להשקה במקום שבו משתמשים בשיטה זו)5.
ו.    כמבואר לעיל יש לתקן את המקוה כך שמי-הזריעה יגיעו ממקום שהוא למעלה מפני המים.
 
___________________________________
1.    זחילה שאיננה ניכרת איננה פוסלת את המקוה, עיין בספר "טהרת מים", עמ' נז, דן בעניין דומה. עיין גם בתשובה הבאה סעיף ה' ובהערות שם
2.    עיין שם בספר "טהרת מים" בשם הגר"י הרצוג.
3.    כך נמסר לנו ע"י העוסקים בנושא במרכז הארצי למען טהרת המשפחה. עיין בשו"ת "במראה הבזק" (ח"ג תשובה קטז).
4.    עיין שו"ת "במראה הבזק" (ח"א תשובה סא, לה2 במהדורה הראשונה).
5.    וכן נהוג בישראל.
 
 
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

כולנו מתאבלים מרה
 על הסתלקותו של גדול בישראל,

 הראשון לציון, רבם של
כל בני הגולה

  הרב מרדכי אליהו זצוק"ל

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' כסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב ז"ל

בן אברהם ועיישה סבג

 

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.