English | Francais

Search


גליון מס' 45 - גליון מסכם

סקירת אירועי השנה החולפתהשנה התקיים בפעם השלישית מפגש בין דיינים ממגוון בתי דין פרטיים לממונות ברחבי הארץ. המפגש התקיים בחסות הכנס העולמי לדיני ממונות של עמותת 'הליכות עם ישראל'.

במהלך השנה האחרונה התקבלה החלטה לחייב על נזקי גרמא בתנאים מסוימים. ההחלטה, שהתקבלה ע"י מערכת בתי הדין 'גזית' ובית הדין 'משפט והלכה בישראל', קובעת כי ניתן לחייב על נזקי גרמא, גם על כאלו שעל פי דין אין לחייב עליהם מעבר לחיוב לצאת ידי שמים. החיוב תלוי בכך שהצדדים חתמו על שטר בוררות ובו סעיף המעניק לבית הדין סמכות לחייב על נזקי גרמא. סעיף זה הוא סעיף סטנדרטי בשטר הבוררות של בתי הדין הנ"ל.

כהמשך למאמץ לאיחוד בין היוזמות השונות לעידוד הפנייה לדין תורה, הוקם הפורום לדיני ממונות. בפורום חברים בית הדין 'משפט והלכה בישראל', רשת בתי הדין לממונות 'גזית' ומכון 'משפטי ארץ'.

הארגונים החברים בפורום, הפעילים זה מכבר בתחום המשפט על פי התורה, החליטו לחבור זה לזה על מנת לנצל את כוחה של האחדות וליצור קו מנחה משותף בתחום משפט התורה בישראל.  אתר הפורום: www.fbdin.org.il.

מערכת הלכה פסוקה העלתה אתר אינטרנט חדש, ובו הגליונות הקודמים של הלכה פסוקה, ומאמרים הלכתיים בנושאים שונים הקשורים לדיני ממונות.  כמו כן, עלה אתר בנושא כלכלה יהודית, שהוקם ע"י הרב עידו רכניץ ממכון 'משפטי ארץ'. כתובתו: jewisheconomy.googlepages.com.

אנו מקווים שבאמצעות אתרים אלו, יחד עם הרצאות וכנסים, תגדל התודעה הציבורית לחובה לפנות לדין תורה במקום לבתי המשפט בישראל.

 

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.