English | Francais

Search


גליון מס' 50 - נזיקין

העקרונות ההלכתיים העולים מפסקי הדין בגליון1. פיצוי על הפסד פרמיה של ביטוח רכב / בית הדין לממונות מעלה אדומים

          א.         ניזק שרכושו מבוטח, רשאי לתבוע את תשלום הנזק מן המזיק אף אם הוא יקבל גם את דמי הביטוח מחברת הביטוח.

          ב.         ניזק יכול לתבוע מהמזיק את ההפסדים העקיפים שנגרמו לו, במידה ועל הנזק עצמו הוא מקבל פיצוי מחברת הביטוח.

          ג.          מזיק שנהנה מהנזק, חייב לשלם על הנזק אף אם ההנאה כשלעצמה אינה מחייבת תשלום.

          ד.         לחלק מהדעות, ניתן לחייב על נזקי גרמא, במידה ומדובר בנזקים שכיחים.

 

2. עיסקה שנערכה באמצעות מתווך / בית הדין לממונות גזית שדרות

          א.         ראובן שערך עיסקה עבור שמעון עם לוי, אם המחוייב כלפי לוי הוא ראובן, התחייב שמעון לראובן כל התחייבות שיש לראובן כלפי לוי.

          ב.         על פי האמור בסעיף א, אם מעשיו של שמעון יגרמו לראובן לשלם ללוי, הרי שמעון חייב לשלם לראובן מכח ההתחייבות, ואינו נפטר מדין 'גרמא'.

3. פיצויים על אבדן ימי עבודה / בית הדין לממונות גזית שדרות

          א.         עצמאי שטוען שהפסיד ימי עבודה באשמת אדם כלשהו, חייב להוכיח שהפסיד לקוחות ודאיים על מנת שיהיה בסיס לתביעת נזיקין.

          ב.         אבדן ימי עבודה אינו עילה לתביעת נזיקין, אלא אם המזיק נהג ברשלנות פושעת.

          ג.          אדם שהתחייב לשלם אם יקרה דבר מסויים, אם אירוע זה קרה כתוצאה מאירוע מאוד לא סביר, אין המתחייב חייב לשלם.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.