English | Francais

Search


שנת תשע"ה | שבת פרשת בא

שו"ת במראה הבזק: חלב עכו"ם בחלב עמיד ובאבקת חלבבואנוס איירס, ארגנטינה                    Buenos Aires, Argentina

סיון תשנ"א

 

 

שאלה

לאלה המשתמשים בחלב עכו"ם, האם מותר להשתמש גם בחלב עמיד שלהם? האם יש הבדל בין נוזל ואבקה?

 

תשובה

למשתמשים בחלב עכו"ם מותר להשתמש גם בחלב עמיד וגם באבקת-חלב1.

 

__________________________________________

 

[1]    תהליך הייצור של אבקת-חלב או חלב עמיד אינו כרוך בתוספת של חומרים כלשהם לחלב. לפיכך, למסתמכים על אכיפת חוקי המדינה וכדומה וסוברים שדי בזה כדי לתת נאמנות ליצרן המצהיר שמוצרו הוא מחלב טהור, ושיצא על-ידי זה מגזירת חלב עכו"ם (דהוי כישראל עומד על גביו, עיין בהרחבה היתרו של בעל "אגרות משה" בזה ביורה דעה ח"א, סי' מז-מט), אין כל הבדל בין חלב עמיד ואבקת-חלב. יתירה מזו, באבקת-חלב ניתן להקל יותר מאשר בחלב עמיד מטעם שלא היתה בכלל גזירות חז"ל על חלב וגבינות עכו"ם, עיין בזה שו"ת "הר צבי" (חלק יורה דעה סי' קג).

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

לע"נ

כל הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

 
לע"נ

 מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

לע"נ

הרב יוסף מרדכי שמחה שטרן ז"ל

נלב"ע כ"א אדר א' תשע"ד

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת ארץ חמדה

נלב"ע י"ז בסיון תשע"ד

  

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.